Kết quả tìm được 25 bài hát Ánh trăng nói hộ lòng tôi

Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Diệp Tư Đồng | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 1:54 trưa 30/01/2012 | Lượt nghe: 441.010

月亮代表我的心/ Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Mai Diễm Phương | Hong Kong | 320 kb/s

Ngày đăng: 4:25 chiều 13/11/2011 | Lượt nghe: 85.917

月亮代表我的心/ Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Vương Hinh Bình | Hong Kong | 320 kb/s

Ngày đăng: 7:38 tối 18/05/2011 | Lượt nghe: 56.074

月亮代表我的心 / Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Lưu Đức Hoa | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 11:59 trưa 08/02/2013 | Lượt nghe: 37.214

月亮代表我的心 Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Her Yun | Nhạc Cụ Dân Tộc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:15 tối 16/03/2013 | Lượt nghe: 11.541

月亮代表我的心 Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Various Artists | Nhạc Cụ Dân Tộc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:01 tối 16/03/2013 | Lượt nghe: 96

月亮代表我的心/ Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Anh Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Lưu Canh | Trung Quốc | 320 kb/s

Ngày đăng: 5:42 chiều 09/03/2013 | Lượt nghe: 976

月亮代表谁的心/ Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Ai Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đào Triết | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 12:09 trưa 10/04/2011 | Lượt nghe: 47.705

月亮代表我的心/ Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Em Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Thanh Yên Tử | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 9:37 sáng 06/07/2013 | Lượt nghe: 2.199

Yue Liang Dai Biao Wo De Xin (Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Various Artists | Hòa Tấu | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 6:31 chiều 15/09/2013 | Lượt nghe: 372

月亮代表我的心/ Ánh Trăng Đại Diện Lòng Tôi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Lệ Quân | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 9:14 tối 27/03/2011 | Lượt nghe: 81.536

月亮代表我的心/ Ánh Trăng Đại Diện Lòng Tôi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Lệ Quân | Đài Loan | 320 kb/s

Ngày đăng: 1:04 trưa 20/07/2012 | Lượt nghe: 65.363

月亮代表我的心/ Ánh Trăng Đại Diện Lòng Tôi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Lệ Quân | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 2:50 chiều 27/03/2011 | Lượt nghe: 16.386

月亮代表我的心/ Ánh Trăng Đại Diện Lòng Tôi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trương Quốc Vinh | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 9:23 sáng 24/04/2011 | Lượt nghe: 9.861

月亮代表我的心/ Ánh Trăng Đại Diện Lòng Tôi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Lệ Quân | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 8:26 tối 27/03/2011 | Lượt nghe: 7.012

月亮代表我的心/ Ánh Trăng Đại Diện Lòng Tôi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trương Quốc Vinh | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 9:20 sáng 17/04/2011 | Lượt nghe: 4.560

月亮代表我的心/ Ánh Trăng Đại Diện Lòng Tôi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Tề Tần | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 5:13 chiều 24/04/2011 | Lượt nghe: 3.836

月亮代表我的心/ Ánh Trăng Đại Diện Lòng Tôi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Mai Diễm Phương | Hong Kong | 320 kb/s

Ngày đăng: 5:00 chiều 18/09/2011 | Lượt nghe: 2.439

月亮代表我的心/ Ánh Trăng Đại Diện Lòng Tôi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Âu Thụy Cường | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 9:20 sáng 10/04/2011 | Lượt nghe: 2.284

月亮代表我的心/ Ánh Trăng Đại Diện Lòng Tôi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Lệ Quân | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 8:09 tối 27/03/2011 | Lượt nghe: 2.132