Đặng Ngọc Long Đặng Ngọc Long

Đặng Ngọc Long

Tên thật: Đặng Ngọc Long

Ngày sinh: - Quốc gia: Việt Nam

Nghệ sĩ tương tự

Kết quả tìm được 16 bài hát của ca sĩ Đặng Ngọc Long

Bèo Dạt Mây Trôi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Ngọc Long | Guitar | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:10 sáng 16/03/2013 | Lượt nghe: 1.967

Núi Rừng Tây Nguyên Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Ngọc Long | Guitar | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:12 sáng 16/03/2013 | Lượt nghe: 948

Romance Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Ngọc Long | Guitar | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:12 sáng 16/03/2013 | Lượt nghe: 391

Bài Ca Hy Vọng Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Ngọc Long | Guitar | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:10 sáng 16/03/2013 | Lượt nghe: 437

Hồi Tưởng Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Ngọc Long | Guitar | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:12 sáng 16/03/2013 | Lượt nghe: 180

Vũ Khúc CuBa Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Ngọc Long | Guitar | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:12 sáng 16/03/2013 | Lượt nghe: 108

Capricho Arabe Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Ngọc Long | Guitar | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:10 sáng 16/03/2013 | Lượt nghe: 37

Lagrima Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Ngọc Long | Guitar | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:12 sáng 16/03/2013 | Lượt nghe: 49

Rescuerdos De La Alhambra Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Ngọc Long | Guitar | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:12 sáng 16/03/2013 | Lượt nghe: 40

Pavana Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Ngọc Long | Guitar | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:12 sáng 16/03/2013 | Lượt nghe: 20

Adelita Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Ngọc Long | Guitar | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:10 sáng 16/03/2013 | Lượt nghe: 17

Prelude No1 Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Ngọc Long | Guitar | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:12 sáng 16/03/2013 | Lượt nghe: 16

Prelude No2 Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Ngọc Long | Guitar | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:13 sáng 16/03/2013 | Lượt nghe: 6

Mozart - Variation Op 9 Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Ngọc Long | Guitar | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:12 sáng 16/03/2013 | Lượt nghe: 18

Grand Solo Op 14 F Sor Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Ngọc Long | Hòa Tấu | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:11 sáng 16/03/2013 | Lượt nghe: 5

Barrios Mangroe - Val op.8 - No. 2 Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Ngọc Long | Guitar | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:10 sáng 16/03/2013 | Lượt nghe: 0