Kết quả tìm được 22 bài hát để gió cuốn đi

Để Gió Cuốn Đi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Hiền Thục ft. Đức Tuấn | Nhạc Trịnh | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:16 chiều 04/04/2011 | Lượt nghe: 1.254.228

Để Gió Cuốn Đi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Huỳnh Lộc | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:49 trưa 22/12/2010 | Lượt nghe: 122.130

Để Gió Cuốn Đi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Hồng Nhung | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:34 sáng 07/10/2010 | Lượt nghe: 1.394.538

Để Gió Cuốn Đi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 1:11 sáng 28/10/2010 | Lượt nghe: 682.147

Để Gió Cuốn Đi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:23 sáng 04/01/2011 | Lượt nghe: 255.595

Để Gió Cuốn Đi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:20 sáng 06/01/2011 | Lượt nghe: 147.815

Để Gió Cuốn Đi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Don Hồ ft. Thanh Hà | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:35 trưa 15/02/2011 | Lượt nghe: 94.024

Để Gió Cuốn Đi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Lô Thủy | Nhạc Trữ Tình | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 3:35 chiều 30/10/2010 | Lượt nghe: 61.297

Để Gió Cuốn Đi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Nhiều Ca Sĩ | Nhạc Trẻ | 320 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:05 sáng 04/02/2013 | Lượt nghe: 22.288

Để Gió Cuốn Đi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Tiến Dũng | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:57 sáng 16/09/2012 | Lượt nghe: 18.893

Để Gió Cuốn Đi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Thu Đặng | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:00 chiều 20/06/2013 | Lượt nghe: 12.024

Để Gió Cuốn Đi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Lô Thủy | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 1:12 trưa 19/07/2011 | Lượt nghe: 44.797

让风吹吧/ Để Gió Cuốn Đi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trịnh Hoa Quyên | Đài Loan | 320 kb/s

Ngày đăng: 7:00 tối 21/10/2012 | Lượt nghe: 90

Gió Cuốn Em Đi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Quốc Thiên | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:16 tối 02/03/2014 | Lượt nghe: 4.787.901

26

Gió Cuốn Em Đi (Beat) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Quốc Thiên | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 3:01 chiều 06/03/2014 | Lượt nghe: 17.456

Để Gió Đi Vào Lãng Quên Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Ái Vân ft. Nguyễn Hưng | Nhạc Trữ Tình | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 8:11 sáng 20/08/2011 | Lượt nghe: 2.891

Để Gió Đi Vào Lãng Quên Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Ý Lan | Nhạc Trữ Tình | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 2:27 chiều 05/07/2011 | Lượt nghe: 1.822

旧事随梦去/ Chuyện Cũ Để Gió Đi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Từ Tiểu Phụng | Hong Kong | 320 kb/s

Ngày đăng: 4:36 chiều 01/09/2012 | Lượt nghe: 640

让风吹吹我吧/ Để Gió Thổi Anh Đi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Vũ Tuyền | Trung Quốc | 320 kb/s

Ngày đăng: 7:11 tối 28/08/2011 | Lượt nghe: 226

旧事随梦去/ Chuyện Cũ Để Gió Đi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Từ Tiểu Phụng | Hong Kong | 320 kb/s

Ngày đăng: 3:23 chiều 01/09/2012 | Lượt nghe: 3