Kết quả tìm được 4 bài hát 1dieu

一支烟的时间/ Thời Gian 1 Điếu Thuốc Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Lâm Nhất Phong | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 7:51 tối 10/04/2011 | Lượt nghe: 24.609

每一刻都是崭新的/ Mỗi Lúc Là Thêm 1 Điều Mới Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Hứa Ngụy | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 12:09 trưa 13/01/2011 | Lượt nghe: 1.339

每一刻都是崭新的/ Mỗi Lúc Là Thêm 1 Điều Mới Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Hứa Ngụy | Trung Quốc | 320 kb/s

Ngày đăng: 8:21 tối 03/06/2011 | Lượt nghe: 935

每一刻都是崭新的/ Mỗi Lúc Là Thêm 1 Điều Mới Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Hứa Ngụy | Trung Quốc | 320 kb/s

Ngày đăng: 8:11 tối 03/06/2011 | Lượt nghe: 486