Kết quả tìm được 8 bài hát Blue che - BIGBANG

Blue Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: BIGBANG | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 8:45 sáng 22/02/2012 | Lượt nghe: 2.956.687

Blue Bài hát chất lượng cao

Trình bày: BIGBANG | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 9:59 sáng 28/03/2012 | Lượt nghe: 1.117.706

Blue Bài hát chất lượng cao

Trình bày: BIGBANG | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 9:11 sáng 29/02/2012 | Lượt nghe: 3.454.388

BLUE Bài hát chất lượng cao

Trình bày: BIGBANG | Nhật Bản | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:16 chiều 02/07/2012 | Lượt nghe: 162.194

Blue Bài hát chất lượng cao

Trình bày: BIGBANG | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:34 chiều 14/01/2013 | Lượt nghe: 30.582

Blue (Live) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: BigBang | Hàn Quốc | 320 kb/s

Ngày đăng: 11:04 trưa 31/03/2014 | Lượt nghe: 575

BLUE (Special Edition Ver.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: BIGBANG | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:47 tối 02/06/2012 | Lượt nghe: 39.780

Blue (Live Tokyo Dome) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: BIGBANG | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 8:29 sáng 26/09/2013 | Lượt nghe: 3.012