Kết quả tìm được 22 bài hát Cai Luong-Ngan nam van doi

Ngàn Năm Vẫn Đợi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đàm Vĩnh Hưng | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 9:44 sáng 27/09/2010 | Lượt nghe: 437.242

Ngàn Năm Vẫn Đợi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Cẩm Ly | Việt Nam | 320 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 9:22 sáng 01/09/2011 | Lượt nghe: 336.537

Ngàn Năm Vẫn Đợi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Hà | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 1:50 sáng 13/11/2010 | Lượt nghe: 62.631

Ngàn Năm Vẫn Đợi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Nathan Lee | Việt Nam | 320 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 1:00 trưa 10/02/2012 | Lượt nghe: 38.326

Ngàn Năm Vẫn Đợi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Lâm Thúy Vân | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:23 chiều 14/01/2011 | Lượt nghe: 39.461

Ngàn Năm Vẫn Đợi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Hoàng Châu | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 3:00 chiều 01/04/2011 | Lượt nghe: 31.695

Ngàn Năm Vẫn Đợi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Hoàng Châu | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 1:19 trưa 19/05/2011 | Lượt nghe: 21.744

Ngàn Năm Vẫn Đợi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Ý Lan | Nhạc Trữ Tình | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:44 sáng 12/07/2011 | Lượt nghe: 19.675

Ngàn Năm Vẫn Đợi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Ái Vân | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 3:49 chiều 21/02/2011 | Lượt nghe: 4.174

Ngàn Năm Vẫn Đợi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Y Phương | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 1:34 trưa 03/07/2012 | Lượt nghe: 16.891

Ngàn Năm Vẫn Đợi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Julie | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:54 chiều 01/07/2012 | Lượt nghe: 7.632

Ngàn Năm Vẫn Đợi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Hoàng Hải Thoại | Việt Nam | 320 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:33 chiều 15/03/2013 | Lượt nghe: 6.119

Ngàn Năm Vẫn Đợi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Hưng | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:14 chiều 28/11/2013 | Lượt nghe: 1.562

Ngàn Năm Vẫn Đợi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Mai Ly Singer | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:48 sáng hôm qua | Lượt nghe: 62

Ngàn Năm Vẫn Đợi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Hoàng Bách | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:19 trưa 04/10/2013 | Lượt nghe: 5.405

Ngàn Năm Vẫn Đợi (Remix) Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đàm Vĩnh Hưng | Nhạc Trẻ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:29 trưa 26/05/2011 | Lượt nghe: 3.016.099

Ngàn Năm Vẫn Đợi (Remix) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Châu Việt Cường | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:21 chiều 16/01/2012 | Lượt nghe: 646.140

Ngàn Năm Vẫn Đợi (Beat) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Châu Việt Cường | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 1:06 trưa 21/02/2012 | Lượt nghe: 105.012

一眼万年/ Một Đôi Mắt Vạn Năm Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Various Artists | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 3:06 chiều 25/12/2011 | Lượt nghe: 2.481

等你一万年/ Đợi Anh Một Vạn Năm Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Yên An | Trung Quốc | 320 kb/s

Ngày đăng: 7:09 tối 23/09/2012 | Lượt nghe: 147