Kết quả tìm được 32 bài hát Chú Đại Bi

Chú Đại Bi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Phương Nghi | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 9:48 sáng 30/08/2012 | Lượt nghe: 480.222

Chú Đại Bi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Kỳ Phương | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 9:59 sáng 18/02/2013 | Lượt nghe: 177.768

Chú Đại Bi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trường Sơn | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:32 trưa 22/08/2012 | Lượt nghe: 155.392

大悲咒/ Chú Đại Bi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Cung Nguyệt | Trung Quốc | 320 kb/s

Ngày đăng: 4:42 chiều 26/08/2011 | Lượt nghe: 197.660

大悲咒/ Chú Đại Bi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Quảng Mỹ Vân | Hong Kong | 320 kb/s

Ngày đăng: 8:41 tối 18/09/2011 | Lượt nghe: 76.275

Kinh Chú Đại Bi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đông Quân | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:33 trưa 21/09/2012 | Lượt nghe: 128.401

大悲咒/ Đại Bi Chú Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Black Duck | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 1:04 trưa 08/06/2013 | Lượt nghe: 573

Niệm Phật Giai Điệu Chú Đại Bi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Hùng Thanh | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:28 trưa 30/10/2013 | Lượt nghe: 10.901

六字大明咒/ 6 Chữ Đại Minh Chú Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Cung Nguyệt | Trung Quốc | 320 kb/s

Ngày đăng: 4:43 chiều 26/08/2011 | Lượt nghe: 10.848

褚面大卫/ Chữ Diện Đại Vệ Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Various Artists | Nhạc Cụ Dân Tộc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 7:19 tối 04/12/2011 | Lượt nghe: 341

大浪漫主义/ Chủ Nghĩa Đại Lãng Mạn Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Twins | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 2:55 chiều 23/01/2011 | Lượt nghe: 4.062

大浪漫主义/ Chủ Nghĩa Đại Lãng Mạn Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Twins | Hong Kong | 320 kb/s

Ngày đăng: 6:43 chiều 28/08/2011 | Lượt nghe: 2.996

大悲赞(小合奏)/ Đại Bi Tán Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Various Artists | Buddha | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 8:59 tối 08/01/2012 | Lượt nghe: 2.027

大浪漫主义 / Chủ Nghĩa Đại Lãng Mạn Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Twins | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 1:13 trưa 01/10/2010 | Lượt nghe: 78.971

大浪漫主义/ Chủ Nghĩa Đại Lãng Mạn Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Twins | Hong Kong | 320 kb/s

Ngày đăng: 12:35 trưa 18/07/2012 | Lượt nghe: 1.323

Hajimete no Chu (Kiteretsu Dai Hyakka) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Momoi Haruko | Nhật Bản | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:25 chiều 04/07/2011 | Lượt nghe: 1.227

六字大明咒 Lục Tự Đại Minh Chú Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Various Artists | Nhạc Cụ Dân Tộc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:53 tối 17/12/2012 | Lượt nghe: 552

大浪漫主义 / Chủ Nghĩa Đại Lãng Mạn Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Twins | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 12:58 trưa 01/10/2010 | Lượt nghe: 7.982

六字大明咒/ Lục Tự Đại Minh Chú Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Black Duck | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 1:02 trưa 08/06/2013 | Lượt nghe: 137

囚鸟/Chú Chim Bị Cầm Tù Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Bành Linh | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 4:31 chiều 27/04/2012 | Lượt nghe: 729