Kết quả tìm được 10 bài hát Chu Dai Bi (Tieng Hoa)

Chú Đại Bi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Phương Nghi | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 9:48 sáng 30/08/2012 | Lượt nghe: 480.039

Chú Đại Bi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Kỳ Phương | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 9:59 sáng 18/02/2013 | Lượt nghe: 177.737

Chú Đại Bi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trường Sơn | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:32 trưa 22/08/2012 | Lượt nghe: 155.341

大悲咒/ Chú Đại Bi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Cung Nguyệt | Trung Quốc | 320 kb/s

Ngày đăng: 4:42 chiều 26/08/2011 | Lượt nghe: 197.654

大悲咒/ Chú Đại Bi Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Quảng Mỹ Vân | Hong Kong | 320 kb/s

Ngày đăng: 8:41 tối 18/09/2011 | Lượt nghe: 76.272

Kinh Chú Đại Bi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đông Quân | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:33 trưa 21/09/2012 | Lượt nghe: 128.377

大悲咒/ Đại Bi Chú Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Black Duck | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 1:04 trưa 08/06/2013 | Lượt nghe: 572

Niệm Phật Giai Điệu Chú Đại Bi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Hùng Thanh | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:28 trưa 30/10/2013 | Lượt nghe: 10.901

莲花生大士心咒/ Liên Hoa Sinh Đại Thổ Tâm Chú Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Black Duck | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 1:02 trưa 08/06/2013 | Lượt nghe: 81

被馴服的象 / Bei Xun Fu De Xiang / Chú Voi Bị Thuần Hóa Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Thái Kiện Nhã | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 10:11 tối 10/03/2014 | Lượt nghe: 12