Crayon Crayon

Crayon

Tên thật: Crayon

Ngày sinh: 1989 - Quốc gia: South Korea

Nghệ sĩ tương tự

Kết quả tìm được 27 bài hát của ca sĩ Crayon

Johahaneun Sarami Saenggyeosseoy (좋아하는 사람이 생겼어요) Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:16 chiều 05/03/2011 | Lượt nghe: 4.924

Gyeolhonhaejwoyo (결혼해줘요) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayons | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:53 trưa 18/07/2013 | Lượt nghe: 35

Bar Bar Bar Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 6:00 chiều 28/06/2013 | Lượt nghe: 137.678

Bing Bing Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:08 trưa 19/07/2012 | Lượt nghe: 21.131

Saturday Night Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:13 trưa 19/07/2012 | Lượt nghe: 18.460

Dancing Queen Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:00 chiều 22/12/2012 | Lượt nghe: 20.211

Dancing Queen 2.0 Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:44 sáng 26/09/2013 | Lượt nghe: 4.680

Saturday Night (Dubstep Mix) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:19 trưa 19/07/2012 | Lượt nghe: 2.190

Saturday Night (Inst.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:19 trưa 19/07/2012 | Lượt nghe: 1.393

Bing Bing (Inst.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:13 trưa 19/07/2012 | Lượt nghe: 1.263

Lonely Christmas Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 9:26 sáng 26/11/2013 | Lượt nghe: 5.849

Uh-ee Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 9:20 sáng 01/04/2014 | Lượt nghe: 5.209

Bing Bing (Re-Mix) (Mastering Ver.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:07 chiều 22/12/2012 | Lượt nghe: 1.084

Bing Bing (Inst.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:21 chiều 22/12/2012 | Lượt nghe: 706

Dancing Queen (Inst.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:21 chiều 22/12/2012 | Lượt nghe: 726

Bar Bar Bar 2.0 Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:44 sáng 26/09/2013 | Lượt nghe: 586

Bing Bing (Poppin Ver.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:45 sáng 26/09/2013 | Lượt nghe: 443

Bar Bar Bar (Inst.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 9:32 sáng 21/06/2013 | Lượt nghe: 831

Other Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Sister Crayon | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 6:18 sáng 04/05/2013 | Lượt nghe: 55

Cynic Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Sister Crayon | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 6:13 sáng 04/05/2013 | Lượt nghe: 15