Crayon Crayon

Crayon

Tên thật: Crayon

Ngày sinh: 1989 - Quốc gia: South Korea

Nghệ sĩ tương tự

Kết quả tìm được 27 bài hát của ca sĩ Crayon

Johahaneun Sarami Saenggyeosseoy (좋아하는 사람이 생겼어요) Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:16 chiều 05/03/2011 | Lượt nghe: 4.927

Gyeolhonhaejwoyo (결혼해줘요) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayons | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:53 trưa 18/07/2013 | Lượt nghe: 35

Bar Bar Bar Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 6:00 chiều 28/06/2013 | Lượt nghe: 138.743

Bing Bing Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:08 trưa 19/07/2012 | Lượt nghe: 21.256

Saturday Night Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:13 trưa 19/07/2012 | Lượt nghe: 18.565

Dancing Queen Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:00 chiều 22/12/2012 | Lượt nghe: 20.362

Dancing Queen 2.0 Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:44 sáng 26/09/2013 | Lượt nghe: 4.716

Saturday Night (Dubstep Mix) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:19 trưa 19/07/2012 | Lượt nghe: 2.199

Saturday Night (Inst.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:19 trưa 19/07/2012 | Lượt nghe: 1.394

Bing Bing (Inst.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:13 trưa 19/07/2012 | Lượt nghe: 1.264

Lonely Christmas Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 9:26 sáng 26/11/2013 | Lượt nghe: 5.883

Uh-ee Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 9:20 sáng 01/04/2014 | Lượt nghe: 8.221

Bing Bing (Re-Mix) (Mastering Ver.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:07 chiều 22/12/2012 | Lượt nghe: 1.085

Bing Bing (Inst.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:21 chiều 22/12/2012 | Lượt nghe: 706

Dancing Queen (Inst.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:21 chiều 22/12/2012 | Lượt nghe: 730

Bar Bar Bar 2.0 Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:44 sáng 26/09/2013 | Lượt nghe: 604

Bing Bing (Poppin Ver.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:45 sáng 26/09/2013 | Lượt nghe: 453

Bar Bar Bar (Inst.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Crayon Pop | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 9:32 sáng 21/06/2013 | Lượt nghe: 894

Other Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Sister Crayon | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 6:18 sáng 04/05/2013 | Lượt nghe: 56

Cynic Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Sister Crayon | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 6:13 sáng 04/05/2013 | Lượt nghe: 16