Kết quả tìm được 1.282 bài hát Duyên Phận

Duyên Phận Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Như Quỳnh | Việt Nam | 320 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:57 sáng 10/10/2010 | Lượt nghe: 1.408.780

Duyên Phận Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Vân Quang Long | Việt Nam | 320 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:39 tối 21/11/2010 | Lượt nghe: 46.230

Duyên Phận Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Ngọc Sơn | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:39 sáng 11/04/2011 | Lượt nghe: 41.471

Duyên Phận Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Ngọc Sơn | Nhạc Trữ Tình | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:34 sáng 19/07/2011 | Lượt nghe: 19.511

Duyên Phận Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Nguyễn Linh | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 3:48 chiều 05/04/2012 | Lượt nghe: 12.864

Duyên Phận Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trọng Phúc | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 1:36 trưa 23/02/2013 | Lượt nghe: 9.096

Duyên Phận Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Châu Ngọc Linh | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:14 trưa 15/04/2014 | Lượt nghe: 2.660

缘分/ Duyên Phận Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trương Quốc Vinh | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 9:13 sáng 24/04/2011 | Lượt nghe: 738

缘份 / Duyên Phận Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Lưu Đức Hoa | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 6:33 chiều 30/10/2010 | Lượt nghe: 95.347

缘份/ Duyên Phận Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trương Quốc Vinh | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 3:47 chiều 17/04/2011 | Lượt nghe: 381

缘份/ Duyên Phận Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Huân Ni | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 10:29 sáng 16/09/2012 | Lượt nghe: 320

缘份/ Duyên Phận Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trương Quốc Vinh | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 9:31 sáng 17/04/2011 | Lượt nghe: 245

缘份/ Duyên Phận Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trương Quốc Vinh | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 1:00 trưa 17/04/2011 | Lượt nghe: 239

缘份/ Duyên Phận Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trương Quốc Vinh | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 10:10 sáng 17/04/2011 | Lượt nghe: 187

缘分/ Duyên Phận Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đặng Đào | Trung Quốc | 320 kb/s

Ngày đăng: 5:39 chiều 02/03/2013 | Lượt nghe: 98

缘份/ Duyên Phận Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Giang Huệ | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 3:53 chiều 03/03/2013 | Lượt nghe: 74

缘分/ Duyên Phận Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Chung Minh Thu | Trung Quốc | 320 kb/s

Ngày đăng: 9:45 sáng 01/09/2012 | Lượt nghe: 67

缘份/ Duyên Phận Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Lý Cốc Nhất | Trung Quốc | 320 kb/s

Ngày đăng: 6:10 chiều 12/02/2012 | Lượt nghe: 54

缘份/ Duyên Phận Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Lâm Lương Lạc | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 2:39 chiều 15/06/2013 | Lượt nghe: 5

缘分/ Duyên Phận Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Châu Hồng | Trung Quốc | 320 kb/s

Ngày đăng: 10:02 sáng 22/09/2012 | Lượt nghe: 3