EXO EXO

EXO

Tên thật: EXO

Ngày sinh: 2011 - Quốc gia: South Korea

Công ty đại diện: SM Entertainment

EXO band là nhóm nhạc Hàn Quốc. Nhóm gồm 2 nhóm nhỏ là Exo-K và Exo-M.

Xem toàn bộ | Đóng góp

Nghệ sĩ tương tự

Kết quả tìm được 96 bài hát của ca sĩ Exo

Growl (Korean Ver.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:03 sáng 01/08/2013 | Lượt nghe: 109.675

Growl Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 7:50 tối 06/08/2013 | Lượt nghe: 446.249

Baby, Don’t Cry Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:46 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 112.304

Wolf Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:45 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 127.814

Wolf (Chinese Version) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:58 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 21.133

Miracles In December (Korean Version) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:18 trưa 05/12/2013 | Lượt nghe: 96.322

Heart Attack Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:52 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 42.122

Don’t Go Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:48 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 30.476

Peter Pan Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:53 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 19.756

3.6.5 Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:48 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 43.377

Baby Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:53 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 20.666

My Lady Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:55 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 13.918

Black Pearl Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:47 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 15.511

The First Snow Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 1:25 trưa 09/12/2013 | Lượt nghe: 26.720

Let Out The Beast Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:48 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 12.037

Growl (Chinese Ver.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:05 sáng 01/08/2013 | Lượt nghe: 8.701

Wolf Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 7:51 tối 06/08/2013 | Lượt nghe: 10.834

咆哮 (Growl)(EXO-M Ver.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 9:12 tối 06/08/2013 | Lượt nghe: 10.456

XOXO Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 7:54 tối 06/08/2013 | Lượt nghe: 69.485

Growl (EXO-K Ver.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 8:33 tối 06/08/2013 | Lượt nghe: 8.265