EXO EXO

EXO

Tên thật: EXO

Ngày sinh: 2011 - Quốc gia: South Korea

Công ty đại diện: SM Entertainment

EXO band là nhóm nhạc Hàn Quốc. Nhóm gồm 2 nhóm nhỏ là Exo-K và Exo-M.

Xem toàn bộ | Đóng góp

Nghệ sĩ tương tự

Kết quả tìm được 96 bài hát của ca sĩ Exo

Growl (Korean Ver.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:03 sáng 01/08/2013 | Lượt nghe: 109.052

Growl Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 7:50 tối 06/08/2013 | Lượt nghe: 440.133

Baby, Don’t Cry Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:46 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 110.498

Wolf Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:45 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 125.477

Wolf (Chinese Version) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:58 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 21.010

Miracles In December (Korean Version) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:18 trưa 05/12/2013 | Lượt nghe: 95.179

Heart Attack Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:52 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 41.561

Don’t Go Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:48 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 29.906

Peter Pan Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:53 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 19.442

3.6.5 Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:48 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 42.413

Baby Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:53 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 20.410

My Lady Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:55 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 13.771

Black Pearl Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:47 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 15.241

The First Snow Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 1:25 trưa 09/12/2013 | Lượt nghe: 26.204

Let Out The Beast Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:48 tối 31/05/2013 | Lượt nghe: 11.810

Growl (Chinese Ver.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:05 sáng 01/08/2013 | Lượt nghe: 8.481

Wolf Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 7:51 tối 06/08/2013 | Lượt nghe: 10.686

咆哮 (Growl)(EXO-M Ver.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 9:12 tối 06/08/2013 | Lượt nghe: 10.428

XOXO Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 7:54 tối 06/08/2013 | Lượt nghe: 67.727

Growl (EXO-K Ver.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: EXO | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 8:33 tối 06/08/2013 | Lượt nghe: 8.127