HERO HERO

HERO

Tên thật: HERO

Ngày sinh: - Quốc gia: Japan

Nghệ sĩ tương tự

Kết quả tìm được 41 bài hát của ca sĩ Hero

Loveless Bài hát chất lượng cao

Trình bày: 4hero | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 2:59 chiều 12/01/2014 | Lượt nghe: 17

Dauntless Bài hát chất lượng cao

Trình bày: 4hero | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 3:01 chiều 12/01/2014 | Lượt nghe: 4

Planetaria (A Theme From A Dream) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: 4hero | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 2:59 chiều 12/01/2014 | Lượt nghe: 3

Bury The Tooth Of The Hydra And A Skeleton Army Will Arise Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Scholyard Heroes | Rock | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:48 chiều 03/12/2014 | Lượt nghe: 1

Attack Of The Puppet People Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Scholyard Heroes | Rock | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:48 chiều 03/12/2014 | Lượt nghe: 0

All You Can Eat Cancer Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Scholyard Heroes | Rock | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:48 chiều 03/12/2014 | Lượt nghe: 0

Screaming ''Theater'' In A Crowded Fire Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Scholyard Heroes | Rock | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:44 chiều 03/12/2014 | Lượt nghe: 0

All The Pretty Corpses Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Scholyard Heroes | Rock | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:44 chiều 03/12/2014 | Lượt nghe: 0

Beautiful Woman Hunter Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Scholyard Heroes | Rock | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:43 chiều 03/12/2014 | Lượt nghe: 0

Sometimes They Come Back Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Scholyard Heroes | Rock | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:43 chiều 03/12/2014 | Lượt nghe: 0

Razorblade Kisses Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Scholyard Heroes | Rock | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:43 chiều 03/12/2014 | Lượt nghe: 1

The Last Man On Earth Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Scholyard Heroes | Rock | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:43 chiều 03/12/2014 | Lượt nghe: 1

Children Of The Night Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Scholyard Heroes | Rock | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:43 chiều 03/12/2014 | Lượt nghe: 7

Violence Is All The Rage Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Scholyard Heroes | Rock | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:43 chiều 03/12/2014 | Lượt nghe: 0

Cemetery Girls Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Scholyard Heroes | Rock | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:42 chiều 03/12/2014 | Lượt nghe: 1

The Plastic Surgery Hall Of Fame Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Scholyard Heroes | Rock | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:42 chiều 03/12/2014 | Lượt nghe: 4

Dude, Where's My Skin Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Scholyard Heroes | Rock | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:42 chiều 03/12/2014 | Lượt nghe: 0

The Girl Who Was Born Without A Face Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Scholyard Heroes | Rock | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:41 chiều 03/12/2014 | Lượt nghe: 0

Nothing Cleanses Quite Like Fire Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Scholyard Heroes | Rock | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:41 chiều 03/12/2014 | Lượt nghe: 0

Funeral Parlour Tricks Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Scholyard Heroes | Rock | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:41 chiều 03/12/2014 | Lượt nghe: 1