History History

History

Tên thật: History

Ngày sinh: - Quốc gia: South Korea

Nghệ sĩ tương tự

EXO

EXO

Kết quả tìm được 14 bài hát của ca sĩ History

Dreamer Bài hát chất lượng cao

Trình bày: History | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 7:40 tối 26/04/2013 | Lượt nghe: 1.103

D-Day Bài hát chất lượng cao

Trình bày: History | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 7:41 tối 26/04/2013 | Lượt nghe: 297

The Last Time Bài hát chất lượng cao

Trình bày: History | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 7:43 tối 26/04/2013 | Lượt nghe: 316

Tell Me Love (Inst.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: History | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:09 tối 21/08/2013 | Lượt nghe: 79

Why Not Bài hát chất lượng cao

Trình bày: History | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:09 tối 21/08/2013 | Lượt nghe: 76

Tell Me Love Bài hát chất lượng cao

Trình bày: History | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 9:53 tối 21/08/2013 | Lượt nghe: 550

What Am I To You (Inst.) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: History | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:08 chiều 28/11/2013 | Lượt nghe: 45

Easy Bài hát chất lượng cao

Trình bày: History | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:07 chiều 28/11/2013 | Lượt nghe: 231

Tomorrow Bài hát chất lượng cao

Trình bày: History | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:07 chiều 28/11/2013 | Lượt nghe: 48

Ma Red Night Bài hát chất lượng cao

Trình bày: History | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:00 tối 21/08/2013 | Lượt nghe: 23

Blind Bài hát chất lượng cao

Trình bày: History | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 9:58 tối 21/08/2013 | Lượt nghe: 22

Hello Bài hát chất lượng cao

Trình bày: History | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:07 chiều 28/11/2013 | Lượt nghe: 61

What Am I To You Bài hát chất lượng cao

Trình bày: History | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:46 sáng 26/11/2013 | Lượt nghe: 419

See You Friday Bài hát chất lượng cao

Trình bày: IU ft. History | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:32 tối 21/12/2013 | Lượt nghe: 130.339