Khánh Ly Khánh Ly

Khánh Ly

Tên thật: Nguyễn Thị Lệ Mai

Ngày sinh: 06/03 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Khánh Ly sinh ngày 6 tháng 3 năm 1945, tên thật là Nguyễn Thị Lệ Mai. Hiện cư ngụ California, Mỹ. Phu quân của Khánh Ly là cựu ký giả, nhà văn, nhà báo Nguyễn Hoàng Đoan. Khánh Ly có 4 người con, 2 trai 2 gái, đều đã trưởng thành.

Xem toàn bộ | Đóng góp

Kết quả tìm được 178 bài hát của ca sĩ Khánh Ly

Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:24 chiều 05/04/2012 | Lượt nghe: 426.696

Em Còn Nhớ Hay Em Đã Quên Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:05 chiều 05/04/2012 | Lượt nghe: 490.008

Tình Sầu Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 6:55 chiều 05/04/2012 | Lượt nghe: 261.475

Rừng Xanh Mãi Mãi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 6:57 chiều 05/04/2012 | Lượt nghe: 155.006

Hôm Nay Tôi Nghe Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 6:53 chiều 05/04/2012 | Lượt nghe: 155.348

Thương Một Người Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 6:54 chiều 05/04/2012 | Lượt nghe: 145.903

Hoa Vàng Mấy Độ Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:06 chiều 05/04/2012 | Lượt nghe: 167.258

Em Đến Từ Nghìn Xưa Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 6:55 chiều 05/04/2012 | Lượt nghe: 109.180

Em Đi Bỏ Mặc Con Đường Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:04 chiều 05/04/2012 | Lượt nghe: 126.780

Đời Cho Ta Là Thế Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 6:50 chiều 05/04/2012 | Lượt nghe: 94.512

Tôi Là Ai Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:24 chiều 05/04/2012 | Lượt nghe: 92.069

Ngày Xưa Khi Còn Bé Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 6:52 chiều 05/04/2012 | Lượt nghe: 79.061

Thuở Bống Là Người Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 6:51 chiều 05/04/2012 | Lượt nghe: 49.709

Có Nghe Đời Nghiêng Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:06 chiều 05/04/2012 | Lượt nghe: 46.621

Như Một Vết Thương Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:05 chiều 05/04/2012 | Lượt nghe: 29.333

Đêm Hồng Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:22 chiều 05/04/2012 | Lượt nghe: 27.398

Môi Hồng Đào Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:04 chiều 05/04/2012 | Lượt nghe: 27.533

Cũng Sẽ Chìm Trôi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:25 chiều 05/04/2012 | Lượt nghe: 23.860

Một Cõi Đi Về Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:16 sáng 04/01/2011 | Lượt nghe: 1.327.171

Biển Nhớ Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:43 chiều 05/01/2011 | Lượt nghe: 659.264