Kết quả tìm được 211 bài hát Khi Người Yêu Tôi Khóc

Khi Người Yêu Tôi Khóc Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Lam Trường | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:18 chiều 16/08/2011 | Lượt nghe: 1.270.483

Khi Người Yêu Tôi Khóc Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Bằng Kiều ft. Trần Thu Hà | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 2:52 chiều 28/09/2010 | Lượt nghe: 322.233

Khi Người Yêu Tôi Khóc Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đàm Vĩnh Hưng | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:38 chiều 17/02/2011 | Lượt nghe: 182.507

Khi Người Yêu Tôi Khóc Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Nathan Lee | Việt Nam | 320 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 1:01 trưa 10/02/2012 | Lượt nghe: 50.636

Khi Người Yêu Tôi Khóc Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Xuân Phú | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:07 sáng 02/03/2011 | Lượt nghe: 52.382

Khi Người Yêu Tôi Khóc Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Khánh Ly ft. Elvis Phương | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:09 chiều 11/01/2011 | Lượt nghe: 42.222

Khi Người Yêu Tôi Khóc Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Cẩm Ly ft. Cảnh Hàn | Việt Nam | 320 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 9:57 sáng 18/08/2011 | Lượt nghe: 32.763

Khi Người Yêu Tôi Khóc Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Ngọc Hạ ft. Nguyên Khang | Nhạc Trữ Tình | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 1:24 trưa 01/09/2011 | Lượt nghe: 30.473

Khi Người Yêu Tôi Khóc Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Reno Bình | Nhạc Trẻ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:48 sáng 07/11/2010 | Lượt nghe: 18.251

Khi Người Yêu Tôi Khóc Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Thụy Vũ | Nhạc Trữ Tình | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:52 sáng 26/11/2010 | Lượt nghe: 12.559

Khi Người Yêu Tôi Khóc Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Lê Anh | Việt Nam | 320 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:03 trưa 15/03/2011 | Lượt nghe: 13.450

Khi Người Yêu Tôi Khóc Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Ngô Hiệp | Nhạc Trữ Tình | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 2:51 sáng 06/11/2010 | Lượt nghe: 3.002

Khi Người Yêu Tôi Khóc Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Various Artists | Guitar | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:45 chiều 18/11/2012 | Lượt nghe: 519

Khi Người Hết Yêu Tôi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Lưu Bích | Việt Nam | 320 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:49 tối 20/05/2013 | Lượt nghe: 1.345

Người Tôi Yêu Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Chi Dân | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:10 chiều 28/01/2013 | Lượt nghe: 46.654.503

Người Tôi Yêu Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Nhiều Ca Sĩ | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 7:26 sáng 25/02/2011 | Lượt nghe: 637.806

Người Tôi Yêu Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Cao Trung | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:04 chiều 25/09/2012 | Lượt nghe: 3.933.397

Người Tôi Yêu Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Elvis Phương | Nhạc Trữ Tình | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:39 trưa 24/08/2011 | Lượt nghe: 29.534

Người Tôi Yêu Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Dương Thái Bảo ft. Dương Thiện Lâm | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:42 sáng 15/01/2013 | Lượt nghe: 28.590

别哭我最爱的人/ Đừng Khóc, Người Tôi Yêu Nhất Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Bành Tiết ft. Kha Hạo Nhiên | Trung Quốc | 320 kb/s

Ngày đăng: 5:39 chiều 18/07/2012 | Lượt nghe: 107