Monster Monster

Monster

Tên thật: Monster

Ngày sinh: 2007 - Quốc gia: South Korea

Nhóm gồm có các thành viên chính:
-Chun Gook
-Bae Joon Ryul
-Son Young Gon
-Cho Dong Gook
-Kang min
Album đã phát hành:
-Soul, 2007

Xem toàn bộ | Đóng góp

Nghệ sĩ tương tự

Kết quả tìm được 190 bài hát của ca sĩ Monster

Call Me Dragon Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 6:14 chiều 09/10/2010 | Lượt nghe: 12.339

Ever Fallen In Love Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:12 chiều 16/07/2012 | Lượt nghe: 3.012

Disillusion Starts Within Yourself Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:12 chiều 16/07/2012 | Lượt nghe: 925

Forever Rebel Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:11 chiều 16/07/2012 | Lượt nghe: 507

Arbeit Ist Scheisse (Keine Aber Auch) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:11 chiều 16/07/2012 | Lượt nghe: 299

Out Of Luck Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:10 chiều 16/07/2012 | Lượt nghe: 252

Safari Beauty Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:11 chiều 16/07/2012 | Lượt nghe: 192

Fuck Those Straight Edge Kids Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:10 chiều 16/07/2012 | Lượt nghe: 115

Are You Tired Of Your Own Bitterness? Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:10 chiều 16/07/2012 | Lượt nghe: 77

Life Scarier Than Death Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:11 chiều 16/07/2012 | Lượt nghe: 74

Control Vs. Control Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:10 chiều 16/07/2012 | Lượt nghe: 54

Heaven Is Inside You Bài hát chất lượng cao

Trình bày: I Monster | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 1:37 trưa 05/06/2012 | Lượt nghe: 612

Down In The Jungle Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster Magnet | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 5:15 chiều 04/08/2012 | Lượt nghe: 253

Take It Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster Magnet | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 5:15 chiều 04/08/2012 | Lượt nghe: 234

Face Down Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster Magnet | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:55 chiều 20/07/2012 | Lượt nghe: 231

Superjudge Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster Magnet | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 4:53 chiều 20/07/2012 | Lượt nghe: 219

Cry Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster Magnet | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 5:15 chiều 04/08/2012 | Lượt nghe: 203

Queen Of You Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster Magnet | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 5:15 chiều 04/08/2012 | Lượt nghe: 189

Doomsday Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster Magnet | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 5:13 chiều 04/08/2012 | Lượt nghe: 186

Melt Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster Magnet | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 5:13 chiều 04/08/2012 | Lượt nghe: 95