Monster Monster

Monster

Tên thật: Monster

Ngày sinh: 2007 - Quốc gia: South Korea

Nhóm gồm có các thành viên chính:
-Chun Gook
-Bae Joon Ryul
-Son Young Gon
-Cho Dong Gook
-Kang min
Album đã phát hành:
-Soul, 2007

Xem toàn bộ | Đóng góp

Nghệ sĩ tương tự

Kết quả tìm được 49 bài hát của ca sĩ Monster

Down In The Jungle Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster Magnet | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 5:15 chiều 04/08/2012 | Lượt nghe: 253

Take It Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster Magnet | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 5:15 chiều 04/08/2012 | Lượt nghe: 238

Superjudge Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster Magnet | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 4:53 chiều 20/07/2012 | Lượt nghe: 221

Cry Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster Magnet | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 5:15 chiều 04/08/2012 | Lượt nghe: 206

Queen Of You Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster Magnet | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 5:15 chiều 04/08/2012 | Lượt nghe: 189

Doomsday Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster Magnet | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 5:13 chiều 04/08/2012 | Lượt nghe: 187

Melt Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster Magnet | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 5:13 chiều 04/08/2012 | Lượt nghe: 97

Kiss Of The Scorpion Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster Magnet | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 5:14 chiều 04/08/2012 | Lượt nghe: 81

Daydream In Blue Bài hát chất lượng cao

Trình bày: I Monster | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 11:31 trưa 28/09/2012 | Lượt nghe: 82

My Little Friend Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster Magnet | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 5:14 chiều 04/08/2012 | Lượt nghe: 0

God Says No Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster Magnet | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 5:13 chiều 04/08/2012 | Lượt nghe: 23

I Love You Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Yellow Monsters | Hàn Quốc | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:55 chiều 20/09/2013 | Lượt nghe: 16

Heads Explode Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster Magnet | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 5:13 chiều 04/08/2012 | Lượt nghe: 0

All Friends And Kingdom Come Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster Magnet | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 5:10 chiều 04/08/2012 | Lượt nghe: 12

Walking In the Rain Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Yellow Monsters | Hàn Quốc | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:53 chiều 20/09/2013 | Lượt nghe: 9

The End Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Yellow Monsters | Hàn Quốc | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:52 chiều 20/09/2013 | Lượt nghe: 0

Dopes To Infinity Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Monster Magnet | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 5:09 chiều 04/08/2012 | Lượt nghe: 0

Beer Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Yellow Monsters | Hàn Quốc | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:54 chiều 20/09/2013 | Lượt nghe: 4

Time Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Yellow Monsters | Hàn Quốc | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:54 chiều 20/09/2013 | Lượt nghe: 4

God Damn FX Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Yellow Monsters | Hàn Quốc | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:52 chiều 20/09/2013 | Lượt nghe: 0