Kết quả tìm được 12 bài hát Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát

南无观世音菩萨/ Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Various Artists | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 11:31 trưa 30/09/2012 | Lượt nghe: 4.960

南无观世音菩萨 Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Various Artists | Nhạc Cụ Dân Tộc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:54 tối 17/12/2012 | Lượt nghe: 1.905

Bồ Tát Quan Thế Âm Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Quách Tuấn Du | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:17 chiều 25/04/2012 | Lượt nghe: 69.755

Quan Thế Âm Bồ Tát Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Bằng Cường | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:22 trưa 24/06/2013 | Lượt nghe: 26.762

Quan Thế Âm Bồ Tát Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Cao Thái Sơn | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:27 trưa 18/03/2014 | Lượt nghe: 11.477

观世音菩萨/ Quán Thế Âm Bồ Tất Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Various Artists | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 11:25 trưa 30/09/2012 | Lượt nghe: 1.828

Kính Lạy Bồ Tát Quan Thế Âm Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Quách Tuấn Du | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:15 chiều 25/04/2012 | Lượt nghe: 118.966

Kính Lạy Bồ Tát Quan Thế Âm Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Hùng Thanh | Nhạc Quê Hương | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 2:26 chiều 18/08/2011 | Lượt nghe: 159.825

南无大悲观世音菩萨圣赞/ Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Thánh Tán Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Various Artists | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 11:29 trưa 30/09/2012 | Lượt nghe: 2.693

南无大势至菩萨/ Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tất Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Various Artists | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 11:29 trưa 30/09/2012 | Lượt nghe: 1.049

观世音菩萨赞(小合奏)/ Quan Thế Âm Bồ Tát Tán Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Various Artists | Buddha | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 8:58 tối 08/01/2012 | Lượt nghe: 7.492

观世音菩萨普门品(带三皈依)/ Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn Phẩm Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Various Artists | Buddha | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 8:56 tối 08/01/2012 | Lượt nghe: 3.508