Kết quả tìm được 716 bài hát Phút Yêu Đầu

Phút Yêu Đầu Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Thu Minh | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 7:02 tối 22/01/2011 | Lượt nghe: 1.483.356

Phút Yêu Đầu Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Ngọc Bảo Anh | Nhạc Trẻ | 320 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 3:06 sáng 06/11/2010 | Lượt nghe: 31.367

Phút Yêu Đầu Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trang Pink | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:38 chiều 10/01/2014 | Lượt nghe: 197.250

Yêu Phút Ban Đầu Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Vy Oanh | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:57 chiều 15/04/2011 | Lượt nghe: 62.326

Yêu Từ Phút Đầu Tiên Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trịnh Kiến Văn | Nhạc Trẻ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:32 trưa 15/04/2011 | Lượt nghe: 4.236

Phút Yêu Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Quỳnh Nga | Nhạc Trẻ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 2:29 sáng 17/11/2010 | Lượt nghe: 189.786

Dấu Yêu Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Minh Tuyết | Nhạc Trẻ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 8:32 sáng 20/08/2011 | Lượt nghe: 140.110

Dấu Yêu Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Lý Hải | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:13 chiều 22/04/2011 | Lượt nghe: 40.560

Dấu Yêu Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Nguyễn Phi Hùng | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 3:25 chiều 02/07/2012 | Lượt nghe: 14.254

Dấu Yêu Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Phương Nhi | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 7:23 tối 15/03/2013 | Lượt nghe: 8.595

Dấu Yêu Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Lý Hải | Nhạc Trẻ | 320 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 7:09 tối 21/01/2013 | Lượt nghe: 6.088

Dấu Yêu Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trần Thái Hòa ft. Loan Châu | Việt Nam | 320 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 8:47 tối 14/06/2013 | Lượt nghe: 8.501

Dấu Yêu Tình Đầu Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Phương Thảo ft. Ngọc Lễ | Nhạc Trữ Tình | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 10:12 tối 20/11/2010 | Lượt nghe: 53.924

Yêu Dấu Còn Đâu Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Hoàng Châu | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 3:33 chiều 01/04/2011 | Lượt nghe: 10.498

Yêu Dấu Còn Đâu Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Hoàng Châu | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:45 trưa 23/02/2013 | Lượt nghe: 9.873

Dấu Yêu Tình Đầu Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Thu Phương | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 1:25 trưa 03/07/2012 | Lượt nghe: 7.004

Dấu Yêu Tình Đầu Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Diễm Liên | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:46 trưa 09/07/2012 | Lượt nghe: 3.523

Dấu Yêu Tình Đầu Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Bảo Hân | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 7:41 tối 13/06/2013 | Lượt nghe: 674

Dấu Yêu Đầu Tiên Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Đông Nghi | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:54 trưa 02/10/2013 | Lượt nghe: 2.038

Phút Đầu Tiên Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Huỳnh Anh ft. Khởi My | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 9:30 sáng 13/04/2011 | Lượt nghe: 1.960.657