Kết quả tìm được 4 bài hát Phim Thuỷ Hử

水浒传•活捉-渔灯儿/ Thủy Hử Truyền - Bắt Sống - Đèn Chài Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Various Artists | Trung Quốc | 320 kb/s

Ngày đăng: 3:28 chiều 14/01/2012 | Lượt nghe: 5.288

水浒传•活捉-锦上花 锦后拍/ Thủy Hử Truyền - Bắt Sống - Cẩm Trên Hoa Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Various Artists | Trung Quốc | 320 kb/s

Ngày đăng: 3:28 chiều 14/01/2012 | Lượt nghe: 4.576

水浒传•活捉-骂玉郎/ Thủy Hử Truyền - Bắt Sống - Mắng Ngọc Lang Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Various Artists | Trung Quốc | 320 kb/s

Ngày đăng: 3:29 chiều 14/01/2012 | Lượt nghe: 1.994

水浒传•借茶-一封书 醉罗歌 前腔/ Thủy Hử Truyền - Mượn Trà - Một Phong Thư - Túy La Ca - Tiền Xoang Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Various Artists | Trung Quốc | 320 kb/s

Ngày đăng: 3:28 chiều 14/01/2012 | Lượt nghe: 3.184