Rem Rem

Rem

Tên thật: Rem

Ngày sinh: 1980 - Quốc gia: United States

Công ty đại diện: Warner Bros. Records

 Năm 1983, ban nhạc phát hành album đầu tay của mình . Nhóm ký hợp đồng với Warner Bros Records vào năm 1988, và bắt đầu tán thành mối quan tâm về môi trường và chính trị trong khi chơi đấu trường lớn trên toàn thế giới.Đến năm 1990 , REM đã được xem như là một nhà tiên phong của thể loại này và phát hành hai album của thương mại thành công nhất, Out of Time (1991) và tự động cho nhân dân (1992) . Năm 1996, REM tái ký hợp đồng với Warner Bros cho một báo cáo của Mỹ $80 triệu tại thời điểm hợp đồng thu âm đắt tiền nhất trong lịch sử. Năm sau, Bill Berry rời khỏi ban nhạc, trong khi Buck, Mills, và Stipe tiếp tục nhóm như là một phần ba. Thông qua một số thay đổi trong phong cách âm nhạc, ban nhạc tiếp tục sự nghiệp của mình vào thập kỷ tới với thành công quan trọng và thương mại hỗn hợp. Trong năm 2007, ban nhạc được giới thiệu vào Rock and Roll Hall of Fame.

Xem toàn bộ | Đóng góp

Nghệ sĩ tương tự

Kết quả tìm được 65 bài hát của ca sĩ REM

9-9 Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: R.E.M. | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 4:07 chiều 24/11/2010 | Lượt nghe: 253.689

Sitting Still Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: R.E.M. | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 4:07 chiều 24/11/2010 | Lượt nghe: 198.572

Shaking Through Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: R.E.M. | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 4:07 chiều 24/11/2010 | Lượt nghe: 110.951

Everybody Hurts Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: R.E.M. | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:13 chiều 24/11/2010 | Lượt nghe: 17.090

Everybody Hurts Bài hát chất lượng cao

Trình bày: R.E.M. | Pop | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 9:42 sáng 03/03/2011 | Lượt nghe: 10.479

Romance Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: R.E.M. | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 3:44 chiều 24/11/2010 | Lượt nghe: 10.225

Superman Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: R.E.M. | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 3:55 chiều 24/11/2010 | Lượt nghe: 7.388

Pretty Persuasion Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: R.E.M. | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 4:26 chiều 24/11/2010 | Lượt nghe: 6.876

Its The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine) Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: R.E.M. | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 3:44 chiều 24/11/2010 | Lượt nghe: 6.314

Everybody Hurts Bài hát chất lượng cao

Trình bày: R.E.M. | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 5:17 chiều 31/07/2012 | Lượt nghe: 5.006

Swan Swan H Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: R.E.M. | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 3:55 chiều 24/11/2010 | Lượt nghe: 4.921

Crazy Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: R.E.M. | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 3:25 chiều 24/11/2010 | Lượt nghe: 3.661

The One I Love Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: R.E.M. | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 3:44 chiều 24/11/2010 | Lượt nghe: 3.071

Wolves, Lower Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: R.E.M. | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 3:33 chiều 24/11/2010 | Lượt nghe: 2.329

King of the Road Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: R.E.M. | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 3:31 chiều 24/11/2010 | Lượt nghe: 2.243

Camera Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: R.E.M. | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 4:27 chiều 24/11/2010 | Lượt nghe: 1.817

Femme Fatale Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: R.E.M. | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 3:28 chiều 24/11/2010 | Lượt nghe: 1.573

Pale Blue Eyes Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: R.E.M. | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 3:28 chiều 24/11/2010 | Lượt nghe: 1.540

Strange Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: R.E.M. | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 3:37 chiều 24/11/2010 | Lượt nghe: 1.380

It's The End Of The World As We Know It (And I Feel Fine) Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: R.E.M. | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 3:37 chiều 24/11/2010 | Lượt nghe: 1.382