Từ Tiểu Phụng Từ Tiểu Phụng

Từ Tiểu Phụng

Tên thật: Từ Tiểu Phụng

Ngày sinh: 01/01 - Quốc gia: China

Tên Tiếng Hoa: 徐小鳳(phồn), 徐小凤(giản)
Tên Tiếng Anh: Paula Tsui

Xem toàn bộ | Đóng góp

Kết quả tìm được 0 bài hát của ca sĩ Từ Tiểu Phụng