Trương Ái Tuyền Trương Ái Tuyền

Trương Ái Tuyền

Tên thật: Trương Ái Tuyền

Ngày sinh: 1985 - Quốc gia: Việt Nam

Công ty đại diện: Ca sĩ Tự Do

Kết quả tìm được 13 bài hát của ca sĩ Trương Ái Tuyền

Giành Lấy Tình Yêu Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trương Ái Tuyền | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:30 trưa 15/04/2011 | Lượt nghe: 207.404

Ba Điều Ước Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trương Ái Tuyền | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:29 trưa 15/04/2011 | Lượt nghe: 146.481

Em Không Muốn Dối Gian Tình Anh Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trương Ái Tuyền | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:30 trưa 15/04/2011 | Lượt nghe: 87.498

Anh Có Biết Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trương Ái Tuyền | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:27 trưa 15/04/2011 | Lượt nghe: 62.139

Mùa Đông Xót Xa Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trương Ái Tuyền | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 12:29 trưa 15/04/2011 | Lượt nghe: 43.444

Giành Lấy Tình Yêu Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trương Ái Tuyền | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:18 chiều 03/07/2012 | Lượt nghe: 22.353

Anh Có Biết Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trương Ái Tuyền | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:17 chiều 03/07/2012 | Lượt nghe: 20.937

Ba Điều Ước Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trương Ái Tuyền | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:17 chiều 03/07/2012 | Lượt nghe: 15.865

Em Không Muốn Dối Gian Tình Anh Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trương Ái Tuyền | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:18 chiều 03/07/2012 | Lượt nghe: 9.943

Mùa Đông Xót Xa Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trương Ái Tuyền | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:18 chiều 03/07/2012 | Lượt nghe: 10.701

Cây Sao Giấy Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trương Ái Tuyền | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:18 chiều 03/07/2012 | Lượt nghe: 10.971

Vỡ Tan Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trương Ái Tuyền | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:18 chiều 03/07/2012 | Lượt nghe: 9.166

Don't Call Me Baby Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trương Ái Tuyền | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:18 chiều 03/07/2012 | Lượt nghe: 3.352