Kết quả tìm được 163 bài hát Yesterday

Yesterday Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Kenny G | Hòa Tấu | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 6:05 chiều 24/10/2010 | Lượt nghe: 81.853

Yesterday Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Leona Lewis | Pop | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 4:01 chiều 13/12/2010 | Lượt nghe: 79.469

Yesterdays Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Guns N' Roses | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 10:24 tối 03/12/2010 | Lượt nghe: 62.821

Yesterday Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Paul McCartney | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 11:42 tối 19/10/2011 | Lượt nghe: 58.566

Yesterday Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Elvis Presley | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 9:40 tối 09/11/2010 | Lượt nghe: 37.978

Yesterday Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Paul McCartney | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 11:55 tối 13/10/2011 | Lượt nghe: 20.524

Yesterdays Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Guns N' Roses | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 9:57 tối 03/12/2010 | Lượt nghe: 16.402

Yesterday Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Wings | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 5:05 chiều 17/10/2011 | Lượt nghe: 14.409

Yesterday Bài hát chất lượng cao

Trình bày: James Last | New Age / World Music | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 7:54 sáng 26/06/2011 | Lượt nghe: 13.253

Yesterday Bài hát chất lượng cao

Trình bày: James Last | New Age / World Music | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 10:19 sáng 20/11/2011 | Lượt nghe: 12.719

Yesterday Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Gheorghe Zamfir | Nhạc Cụ Dân Tộc | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 11:05 trưa 03/12/2011 | Lượt nghe: 11.671

Yesterdays Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Sonny Rollins | Blues / Jazz | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 10:54 tối 25/11/2011 | Lượt nghe: 11.408

Yesterday Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Michael Bolton | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 11:17 tối 23/09/2011 | Lượt nghe: 9.035

Yesterday Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Paul McCartney | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 3:53 chiều 17/10/2011 | Lượt nghe: 8.923

Yesterday Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Tom Jones | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 12:16 sáng 15/10/2011 | Lượt nghe: 9.099

Yesterdays Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Guns N' Roses | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 2:45 chiều 21/07/2012 | Lượt nghe: 8.485

Yesterday Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Michael Bolton | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 10:36 tối 23/09/2011 | Lượt nghe: 7.653

Yesterday Bài hát chất lượng cao

Trình bày: James Last | Classical | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 11:24 trưa 08/05/2011 | Lượt nghe: 5.454

Yesterday Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Michael Bolton | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 10:57 tối 23/09/2011 | Lượt nghe: 5.223

Yesterdays Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Guns N' Roses | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 10:06 tối 03/12/2010 | Lượt nghe: 5.027