Kết quả tìm được 614 bài hát Yesterday

Yesterday Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Woong San | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 6:24 chiều 15/04/2012 | Lượt nghe: 38.613

Yesterday Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Ming Tsai | Hòa Tấu | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:40 chiều 22/03/2012 | Lượt nghe: 34.349

Yesterday. Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: The Beatles | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 2:21 chiều 03/10/2010 | Lượt nghe: 1.755.045

Yesterday Bài hát chất lượng cao

Trình bày: The Beatles | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:29 trưa 16/10/2010 | Lượt nghe: 368.753

Yesterday Bài hát chất lượng cao

Trình bày: The Beatles | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 5:16 chiều 20/06/2012 | Lượt nghe: 206.589

Yesterday Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Kim Kyu Jong | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:01 trưa 27/09/2011 | Lượt nghe: 188.220

Yesterday Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Toni Braxton | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 3:04 chiều 30/10/2010 | Lượt nghe: 168.169

Yesterday Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Dynamic Black | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:14 trưa 27/12/2012 | Lượt nghe: 99.742

Yesterday Bài hát chất lượng cao

Trình bày: The Beatles | Rock | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 11:10 trưa 17/09/2011 | Lượt nghe: 84.397

Yesterday Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Kenny G | Hòa Tấu | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 6:05 chiều 24/10/2010 | Lượt nghe: 78.486

Yesterday Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Richard Clayderman | Hòa Tấu | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 2:08 chiều 09/10/2010 | Lượt nghe: 73.529

Yesterday Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Leona Lewis | Pop | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 4:01 chiều 13/12/2010 | Lượt nghe: 74.834

Yesterday Bài hát chất lượng cao

Trình bày: The Beatles | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 1:50 trưa 06/05/2012 | Lượt nghe: 67.636

Yesterday Bài hát chất lượng cao

Trình bày: The Beatles | Âu Mỹ | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 2:00 chiều 06/05/2012 | Lượt nghe: 65.093

Yesterdays Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Guns N' Roses | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 10:24 tối 03/12/2010 | Lượt nghe: 62.661

Yesterday Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Paul McCartney | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 11:42 tối 19/10/2011 | Lượt nghe: 58.291

Yesterday Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Elvis Presley | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 9:40 tối 09/11/2010 | Lượt nghe: 37.824

Yesterday Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Paul McCartney | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 11:55 tối 13/10/2011 | Lượt nghe: 20.315

Yesterday Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Epik High | Hàn Quốc | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 7:38 tối 11/10/2010 | Lượt nghe: 18.185

Yesterdays Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Guns N' Roses | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 9:57 tối 03/12/2010 | Lượt nghe: 16.234