Kết quả tìm được 125 bài hát người số 1

人比人 / Người So Người Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Twins | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 11:29 trưa 06/10/2010 | Lượt nghe: 1.243.174

人比人/ Người So Với Người Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Twins | Hong Kong | 320 kb/s

Ngày đăng: 12:35 trưa 18/07/2012 | Lượt nghe: 1.023

一生一次 / 1 Đời 1 Người Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Lưu Đức Hoa | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 4:57 chiều 07/02/2013 | Lượt nghe: 145

Phiên Khúc Số 1 Bài hát chất lượng cao

Trình bày: MTV | Việt Nam | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 4:56 chiều 17/01/2011 | Lượt nghe: 960

爱上一个人 / Yêu 1 Người Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trịnh Tú Văn | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 4:42 chiều 16/03/2013 | Lượt nghe: 96

爱一个人/ Yêu 1 Người Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trần Tuệ Lâm | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 1:05 trưa 17/05/2013 | Lượt nghe: 92

想一个人 / Nhớ 1 Người Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Hồng Trác Lập | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 5:14 chiều 18/03/2013 | Lượt nghe: 61

只有一个人 / Chỉ 1 Người Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Lưu Đức Hoa | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 12:39 trưa 08/02/2013 | Lượt nghe: 51

So Right (Mix1) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Axwell | Rap / Hip Hop | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 3:21 chiều 14/08/2013 | Lượt nghe: 0

So Close - Part 1 Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Cryo | Âu Mỹ | 320 kb/s

Ngày đăng: 2:14 chiều 15/03/2014 | Lượt nghe: 0

Chuyện Bình Thường Số 1 Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Phú Quang | Nhạc Trữ Tình | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 2:04 chiều 10/10/2010 | Lượt nghe: 22.831

友谊第一 / Tình Bạn Số 1 Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Twins | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 5:34 chiều 06/11/2010 | Lượt nghe: 7.334

Chuyện Bình Thường Số 1 Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Ngọc Anh | Nhạc Trữ Tình | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 7:53 sáng 18/08/2011 | Lượt nghe: 2.772

对一个人爱错/ Yêu Lầm 1 Người Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Thảo Mãnh | Hong Kong | 320 kb/s

Ngày đăng: 7:53 tối 15/11/2011 | Lượt nghe: 1.212

对一个人爱错/ Yêu Lầm 1 Người Bài hát có lời Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Thảo Mãnh | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 7:01 tối 15/11/2011 | Lượt nghe: 767

天各一方 / Mỗi Người 1 Nơi Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Lưu Đức Hoa | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 12:15 trưa 08/02/2013 | Lượt nghe: 465

Bài Không Tên Số 1 Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Trung Nghĩa | Guitar | 128 kb/s

Đăng bởi: | Ngày đăng: 1:55 sáng 16/03/2013 | Lượt nghe: 961

对一个人爱错 / Yêu Lầm 1 Người Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Triệu Học Nhi | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 12:01 trưa 14/07/2013 | Lượt nghe: 168

只有一个人 / Chỉ Có 1 Người Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Lưu Đức Hoa | Hoa Ngữ | 320 kb/s

Ngày đăng: 1:49 trưa 08/02/2013 | Lượt nghe: 79

So What (1st set) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Miles Davis | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 10:11 tối 21/03/2012 | Lượt nghe: 43