Noel Noel

Noel

Tên thật: Noel

Ngày sinh: 2002 - Quốc gia: South Korea

Nhóm gồm có các thành viên chính:-Kang Kyun Sung-Na Sung Ho-Jun Woon Sung-Lee Sang GonCác album đã phát hành:Noel Vol. 1 (1st album of Noel, 2002)New Beginning (2nd album of Noel, 2004)Noel Vol. 3 (3rd album of Noel, 2006)

Xem toàn bộ | Đóng góp

Nghệ sĩ tương tự

Kết quả tìm được 17 bài hát của ca sĩ noel

Loca People (US Clean Edit) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Sak Noel | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 4:13 chiều 19/06/2012 | Lượt nghe: 3.652

How Can I Live? (Previously Unreleased Recording) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Noel Redding | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 2:12 chiều 05/07/2012 | Lượt nghe: 152

Red House (Recorded Live At: Olympia Theater, January 28, 1968) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Noel Redding | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 2:14 chiều 05/07/2012 | Lượt nghe: 0

There Ain't Nothing Wrong (Previously Unreleased Recording) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Noel Redding | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 2:10 chiều 05/07/2012 | Lượt nghe: 1

Little, Little Girl (Previously Unreleased Recording) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Noel Redding | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 2:12 chiều 05/07/2012 | Lượt nghe: 0

Dream (Previously Unreleased Recording) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Noel Redding | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 2:14 chiều 05/07/2012 | Lượt nghe: 0

She's So Fine (Previously Unreleased Alternate Recording) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Noel Redding | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 2:14 chiều 05/07/2012 | Lượt nghe: 0

Little Miss Strange (Previously Unreleased Alternate Recording) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Noel Redding | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 2:13 chiều 05/07/2012 | Lượt nghe: 0

She's So Fine (Previously Unreleased Recording) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Noel Redding | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 2:12 chiều 05/07/2012 | Lượt nghe: 0

Little Miss Strange (Previously Unreleased Recording) Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Noel Redding | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Sony Music | Ngày đăng: 2:11 chiều 05/07/2012 | Lượt nghe: 0

If I Had A Gun… Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Noel Gallagher's High Flying Birds | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 8:48 sáng 17/06/2013 | Lượt nghe: 106

Everybody's On The Run Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Noel Gallagher's High Flying Birds | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 8:49 sáng 17/06/2013 | Lượt nghe: 90

Stop The Clocks Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Noel Gallagher's High Flying Birds | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 8:51 sáng 17/06/2013 | Lượt nghe: 29

Dream On Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Noel Gallagher's High Flying Birds | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 8:50 sáng 17/06/2013 | Lượt nghe: 14

The Good Rebel Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Noel Gallagher's High Flying Birds | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 8:52 sáng 17/06/2013 | Lượt nghe: 5

(Stranded On) The Wrong Beach Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Noel Gallagher's High Flying Birds | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 8:51 sáng 17/06/2013 | Lượt nghe: 6

Soldier Boys And Jesus Freaks Bài hát chất lượng cao

Trình bày: Noel Gallagher's High Flying Birds | Âu Mỹ | 320 kb/s

Đăng bởi: Universal Music Group | Ngày đăng: 8:51 sáng 17/06/2013 | Lượt nghe: 3