Kết quả tìm được 4.945

Album, playlist 2NE1

2NE1 Collection - 2NE1

2NE1 Collection Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 1:55 trưa 17/11/2011 | Lượt xem: 3.005.144

2014 2NE1 WORLD TOUR LIVE ‘ALL OR NOTHING In SEOUL’ - 2NE1

2014 2NE1 WORLD TOUR LIVE ‘ALL OR NOTHING In SEOUL’ Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 10:41 sáng 29/05/2014 | Lượt xem: 52.106

Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của 2NE1 - 2NE1

Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của 2NE1 Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 5:13 chiều 24/03/2014 | Lượt xem: 799.329

2012 2NE1 Global Tour Live (New Evolution In Seoul) - 2NE1

2012 2NE1 Global Tour Live (New Evolution In Seoul) Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 9:41 sáng 06/12/2012 | Lượt xem: 479.921

Crush (Japanese) - 2NE1

Crush (Japanese) Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 11:19 trưa 26/06/2014 | Lượt xem: 99.683

I LOVE YOU - YG Music ver - 2NE1

I LOVE YOU - YG Music ver Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 11:01 trưa 04/12/2012 | Lượt xem: 158.968

I Love You (Japanses Version) - 2NE1

I Love You (Japanses Version) Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 8:25 sáng 20/09/2012 | Lượt xem: 147.517

I Love You - 2NE1

I Love You Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 9:58 sáng 05/07/2012 | Lượt xem: 2.989.205

Collection - 2NE1

Collection Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 9:56 sáng 28/03/2012 | Lượt xem: 1.440.550

Scream - 2NE1

Scream Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 9:56 sáng 28/03/2012 | Lượt xem: 454.775

She's So (Outta Control) (ft. m-flo) - 2NE1

She's So (Outta Control) (ft. m-flo) Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 9:13 sáng 01/03/2012 | Lượt xem: 327.406

Go Away (Japan Version) - 2NE1

Go Away (Japan Version) Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 8:27 sáng 19/11/2011 | Lượt xem: 849.579

NOLZA (Japanese Album) - 2NE1

NOLZA (Japanese Album) Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 8:39 sáng 22/09/2011 | Lượt xem: 1.215.780

2nd Mini Album - 2NE1

2nd Mini Album Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 11:13 tối 27/07/2011 | Lượt xem: 1.889.034

Hate You - 2NE1

Hate You Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 5:18 chiều 21/07/2011 | Lượt xem: 1.390.669

I Am The Best - 2NE1

I Am The Best Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 8:20 sáng 24/06/2011 | Lượt xem: 2.475.679

Lonely - 2NE1

Lonely Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 11:37 tối 11/05/2011 | Lượt xem: 2.262.292

Don't Stop The Music - 2NE1

Don't Stop The Music Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 9:32 sáng 03/12/2010 | Lượt xem: 552.177

To Anyone - 2NE1

To Anyone Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 12:30 trưa 02/11/2010 | Lượt xem: 568.626

You and I( Park Bom) - 2NE1

You and I( Park Bom) Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 6:30 chiều 02/10/2010 | Lượt xem: 318.530