Kết quả tìm được 4.945

Album, playlist 2NE1

2NE1 Collection - 2NE1

2NE1 Collection Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 1:55 trưa 17/11/2011 | Lượt xem: 3.018.848

2014 2NE1 WORLD TOUR LIVE ‘ALL OR NOTHING In SEOUL’ - 2NE1

2014 2NE1 WORLD TOUR LIVE ‘ALL OR NOTHING In SEOUL’ Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 10:41 sáng 29/05/2014 | Lượt xem: 68.380

Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của 2NE1 - 2NE1

Tuyển Tập Các Bài Hát Hay Nhất Của 2NE1 Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 5:13 chiều 24/03/2014 | Lượt xem: 1.008.479

2012 2NE1 Global Tour Live (New Evolution In Seoul) - 2NE1

2012 2NE1 Global Tour Live (New Evolution In Seoul) Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 9:41 sáng 06/12/2012 | Lượt xem: 481.294

Crush (Japanese) - 2NE1

Crush (Japanese) Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 11:19 trưa 26/06/2014 | Lượt xem: 127.991

I LOVE YOU - YG Music ver - 2NE1

I LOVE YOU - YG Music ver Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 11:01 trưa 04/12/2012 | Lượt xem: 159.616

I Love You (Japanses Version) - 2NE1

I Love You (Japanses Version) Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 8:25 sáng 20/09/2012 | Lượt xem: 147.961

I Love You - 2NE1

I Love You Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 9:58 sáng 05/07/2012 | Lượt xem: 2.995.065

Collection - 2NE1

Collection Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 9:56 sáng 28/03/2012 | Lượt xem: 1.443.640

Scream - 2NE1

Scream Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 9:56 sáng 28/03/2012 | Lượt xem: 456.219

She's So (Outta Control) (ft. m-flo) - 2NE1

She's So (Outta Control) (ft. m-flo) Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 9:13 sáng 01/03/2012 | Lượt xem: 327.812

Go Away (Japan Version) - 2NE1

Go Away (Japan Version) Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 8:27 sáng 19/11/2011 | Lượt xem: 850.269

NOLZA (Japanese Album) - 2NE1

NOLZA (Japanese Album) Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 8:39 sáng 22/09/2011 | Lượt xem: 1.216.432

2nd Mini Album - 2NE1

2nd Mini Album Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 11:13 tối 27/07/2011 | Lượt xem: 1.890.934

Hate You - 2NE1

Hate You Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 5:18 chiều 21/07/2011 | Lượt xem: 1.394.185

I Am The Best - 2NE1

I Am The Best Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 8:20 sáng 24/06/2011 | Lượt xem: 2.504.501

Lonely - 2NE1

Lonely Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 11:37 tối 11/05/2011 | Lượt xem: 2.285.965

Don't Stop The Music - 2NE1

Don't Stop The Music Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 9:32 sáng 03/12/2010 | Lượt xem: 552.778

To Anyone - 2NE1

To Anyone Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 12:30 trưa 02/11/2010 | Lượt xem: 571.070

You and I( Park Bom) - 2NE1

You and I( Park Bom) Album chất lượng cao

Trình bày: 2NE1

Ngày tạo: 6:30 chiều 02/10/2010 | Lượt xem: 322.745