Kết quả tìm được 28

Album, playlist Dalena

Cỏ Úa - Thái Châu ft. Dalena

Cỏ Úa Album chất lượng cao

Trình bày: Thái Châu ft. Dalena

Ngày tạo: 2:37 sáng 01/07/2012 | Lượt xem: 190.691

Ý Lan - Dalena - Chung Tử Lưu - Ý Lan ft. Dalena ft. Chung Tử Lưu

Ý Lan - Dalena - Chung Tử Lưu Album chất lượng cao

Trình bày: Nhiều Ca Sĩ

Ngày tạo: 1:30 trưa 04/07/2011 | Lượt xem: 65.889

dalena

dalena

Người tạo:

Ngày tạo: 5:23 chiều 09/11/2011 | Lượt xem: 1.472

DALENA

DALENA

Người tạo:

Ngày tạo: 11:07 trưa 15/07/2011 | Lượt xem: 468

Dalena

Dalena

Người tạo:

Ngày tạo: 6:08 chiều 13/07/2011 | Lượt xem: 413

dalena

dalena

Người tạo:

Ngày tạo: 7:49 tối 01/06/2011 | Lượt xem: 584

Dalena

Dalena

Người tạo:

Ngày tạo: 1:28 trưa 27/02/2011 | Lượt xem: 445

Dalena

Dalena

Người tạo:

Ngày tạo: 10:13 sáng 24/01/2011 | Lượt xem: 19

Dalena

Dalena

Người tạo:

Ngày tạo: 5:21 sáng 17/11/2010 | Lượt xem: 754

Dalena

Dalena

Người tạo:

Ngày tạo: 12:20 trưa 04/02/2010 | Lượt xem: 902

Dalena

Dalena

Người tạo:

Ngày tạo: 11:53 tối 21/09/2009 | Lượt xem: 513

Dalena's Songs

Dalena's Songs

Người tạo:

Ngày tạo: 10:38 sáng 27/12/2010 | Lượt xem: 274

Dalena Collection

Dalena Collection

Người tạo:

Ngày tạo: 8:58 tối 04/05/2010 | Lượt xem: 123

Dalena -lệ Đá

Dalena -lệ Đá

Người tạo:

Ngày tạo: 10:15 sáng 24/01/2011 | Lượt xem: 31

Lệ Đá - Dalena

Lệ Đá - Dalena

Người tạo:

Ngày tạo: 11:13 trưa 26/10/2010 | Lượt xem: 28.645

Nắng Thủy Tinh _dalena

Nắng Thủy Tinh _dalena

Người tạo:

Ngày tạo: 10:16 sáng 24/01/2011 | Lượt xem: 140

Dalena & Thai Chau

Dalena & Thai Chau

Người tạo:

Ngày tạo: 10:14 sáng 24/01/2011 | Lượt xem: 48

Nắng Thủy Tinh - Dalena

Nắng Thủy Tinh - Dalena

Người tạo:

Ngày tạo: 11:02 trưa 26/10/2010 | Lượt xem: 14.384

Tin Che - Dalena -tuyen Chon

Tin Che - Dalena -tuyen Chon

Người tạo:

Ngày tạo: 2:09 sáng 20/11/2010 | Lượt xem: 147