Kết quả tìm được 4.507

Album, playlist Lm.JB.Nguyễn Sang

Lm Jb Nguyen Sang

Lm Jb Nguyen Sang

Người tạo:

Ngày tạo: 3:42 chiều 28/06/2012 | Lượt xem: 15.213

LM JB Nguyen Sang

LM JB Nguyen Sang

Người tạo:

Ngày tạo: 9:15 tối 30/08/2011 | Lượt xem: 6.463

lm. JB. nguyen sang

lm. JB. nguyen sang

Người tạo:

Ngày tạo: 7:28 tối 18/04/2011 | Lượt xem: 18.764

LM.JB Nguyen Sang

LM.JB Nguyen Sang

Người tạo:

Ngày tạo: 8:04 tối 23/07/2012 | Lượt xem: 2.241

 Lm.JB.Nguyễn Sang

Lm.JB.Nguyễn Sang

Người tạo:

Ngày tạo: 1:12 trưa 27/06/2012 | Lượt xem: 788

Lm.JB.Nguyễn Sang

Lm.JB.Nguyễn Sang

Người tạo:

Ngày tạo: 1:11 trưa 27/06/2012 | Lượt xem: 598

lm.jb nguyen sang

lm.jb nguyen sang

Người tạo:

Ngày tạo: 7:53 tối 29/10/2011 | Lượt xem: 2.033

LM.JB Nguyễn Sang

LM.JB Nguyễn Sang

Người tạo:

Ngày tạo: 10:42 sáng 04/10/2011 | Lượt xem: 3.181

Lm.JB.Nguyễn Sang

Lm.JB.Nguyễn Sang

Người tạo:

Ngày tạo: 3:54 chiều 03/08/2011 | Lượt xem: 3.871

Lm.JB. Nguyễn Sang

Lm.JB. Nguyễn Sang

Người tạo:

Ngày tạo: 8:43 tối 29/05/2011 | Lượt xem: 8.523

Lm.JB.Nguyễn Sang

Lm.JB.Nguyễn Sang

Người tạo:

Ngày tạo: 9:52 tối 28/07/2012 | Lượt xem: 4.739

Dấu Ân - Lm.JB.Nguyễn Sang

Dấu Ân - Lm.JB.Nguyễn Sang

Người tạo:

Ngày tạo: 8:36 tối 29/07/2011 | Lượt xem: 3.796

Thánh Ca - Lm Jb.nguyễn Sang

Thánh Ca - Lm Jb.nguyễn Sang

Người tạo:

Ngày tạo: 6:57 chiều 22/01/2011 | Lượt xem: 117.892

Đêm Tình Thánh - Lm. Jb. Nguyễn Sang

Đêm Tình Thánh - Lm. Jb. Nguyễn Sang

Người tạo:

Ngày tạo: 2:02 chiều 22/12/2010 | Lượt xem: 861

Thánh Ca Giáo Xứ Đồng Mé - Lm.JB Nguyễn Sang

Thánh Ca Giáo Xứ Đồng Mé - Lm.JB Nguyễn Sang

Người tạo:

Ngày tạo: 2:53 chiều 18/04/2012 | Lượt xem: 1.851

 Lm.JB.Nguyễn Sang&bạn bè hát về Chúa

Lm.JB.Nguyễn Sang&bạn bè hát về Chúa

Người tạo:

Ngày tạo: 7:24 tối 13/12/2011 | Lượt xem: 3.097

Tiếng Gọi FATIMA (Thánh Ca Vol.11) - Lm. JB Nguyễn Sang

Tiếng Gọi FATIMA (Thánh Ca Vol.11) - Lm. JB Nguyễn Sang

Người tạo:

Ngày tạo: 9:49 tối 18/10/2012 | Lượt xem: 2.506

Sang - Eri Takenaka

Sang Album chất lượng cao

Trình bày: Eri Takenaka

Ngày tạo: 9:31 sáng 25/04/2012 | Lượt xem: 7.452

sang sang

sang sang

Người tạo:

Ngày tạo: 6:53 sáng 23/05/2012 | Lượt xem: 340

Sang Sang

Sang Sang

Người tạo:

Ngày tạo: 12:47 trưa 01/05/2010 | Lượt xem: 14