Kết quả tìm được 56

Album, playlist Minh Phụng

Tân Cổ Giao Duyên - Đêm Trên Hoang Đảo - Minh Phụng ft. Phượng Liên

Tân Cổ Giao Duyên - Đêm Trên Hoang Đảo Album chất lượng cao

Trình bày: Minh Phụng ft. Phượng Liên

Ngày tạo: 4:24 chiều 24/12/2010 | Lượt xem: 520.318

Hắc Sa Thôn Huyết Hận - Minh Phụng ft. Lệ Thủy ft. Thanh Sang

Hắc Sa Thôn Huyết Hận Album chất lượng cao

Trình bày: Nhiều Ca Sĩ

Ngày tạo: 5:19 chiều 16/02/2011 | Lượt xem: 696.417

Dốc Sương Mù - Lệ Thủy ft. Minh Cảnh ft. Minh Phụng

Dốc Sương Mù Album chất lượng cao

Trình bày: Nhiều Ca Sĩ

Ngày tạo: 5:12 chiều 16/02/2011 | Lượt xem: 966.446

Tâm Sự Loài Chim Biển - Minh Phụng ft. Minh Vương ft. Thanh Thanh Hoa

Tâm Sự Loài Chim Biển Album chất lượng cao

Trình bày: Nhiều Ca Sĩ

Ngày tạo: 5:00 chiều 16/02/2011 | Lượt xem: 873.814

Tiếng Hát Lệ Thuỷ 4 - Lệ Thủy ft. Minh Vương ft. Minh Cảnh ft. Minh Phụng

Tiếng Hát Lệ Thuỷ 4 Album chất lượng cao

Trình bày: Nhiều Ca Sĩ

Ngày tạo: 10:11 sáng 11/03/2011 | Lượt xem: 2.425.852

Tân Cổ Giao Duyên - Kẻ Bên Trời - Minh Cảnh ft. Minh Phụng ft. Lệ Thủy ft. Diệp Lang

Tân Cổ Giao Duyên - Kẻ Bên Trời Album chất lượng cao

Trình bày: Nhiều Ca Sĩ

Ngày tạo: 4:34 chiều 24/12/2010 | Lượt xem: 476.532

Minh Phung

Minh Phung

Người tạo:

Ngày tạo: 6:09 sáng 04/09/2012 | Lượt xem: 3.069

Minh Phung

Minh Phung

Người tạo:

Ngày tạo: 6:07 sáng 04/09/2012 | Lượt xem: 262

minh phung

minh phung

Người tạo:

Ngày tạo: 7:46 tối 10/07/2012 | Lượt xem: 4.230

minh phung

minh phung

Người tạo:

Ngày tạo: 10:47 sáng 08/07/2012 | Lượt xem: 9.584

Minh phung

Minh phung

Người tạo:

Ngày tạo: 12:01 trưa 13/06/2012 | Lượt xem: 1.017

minh phung

minh phung

Người tạo:

Ngày tạo: 11:24 trưa 17/04/2012 | Lượt xem: 3.367

Minh Phụng

Minh Phụng

Người tạo:

Ngày tạo: 2:57 chiều 25/02/2012 | Lượt xem: 3.489

Minh Phung

Minh Phung

Người tạo:

Ngày tạo: 11:50 tối 15/01/2012 | Lượt xem: 4.499

minh phung

minh phung

Người tạo:

Ngày tạo: 12:04 trưa 15/01/2012 | Lượt xem: 859

minh phụng

minh phụng

Người tạo:

Ngày tạo: 3:42 chiều 29/12/2011 | Lượt xem: 1.648

minh phung

minh phung

Người tạo:

Ngày tạo: 9:34 sáng 01/12/2011 | Lượt xem: 1.228

minh phung

minh phung

Người tạo:

Ngày tạo: 1:32 sáng 04/10/2011 | Lượt xem: 5.565

minh phung

minh phung

Người tạo:

Ngày tạo: 3:40 chiều 22/09/2011 | Lượt xem: 1.749

minh phung

minh phung

Người tạo:

Ngày tạo: 7:25 tối 20/08/2011 | Lượt xem: 1.750