Kết quả tìm được 103

Album, playlist Tấn Tài

Tân Cổ Giao Duyên - Mười Thương - Minh Cảnh ft. Tấn Tài

Tân Cổ Giao Duyên - Mười Thương Album chất lượng cao

Trình bày: Minh Cảnh ft. Tấn Tài

Ngày tạo: 3:45 chiều 24/12/2010 | Lượt xem: 2.008.980

Đò Ơi - Đức Tài ft. Tấn Tài

Đò Ơi Album chất lượng cao

Trình bày: Đức Tài ft. Tấn Tài

Ngày tạo: 11:37 trưa 11/09/2013 | Lượt xem: 328.004

Tân Cổ Giao Duyên - Đám Cưới Trên Đường Quê - Minh Cảnh ft. Lệ Thủy ft. Tấn Tài ft. Minh Vương

Tân Cổ Giao Duyên - Đám Cưới Trên Đường Quê Album chất lượng cao

Trình bày: Nhiều Ca Sĩ

Ngày tạo: 4:05 chiều 24/12/2010 | Lượt xem: 1.402.521

Chuyện Tình An Lộc Sơn - Thanh Nga ft. Tấn Tài ft. Thanh Sang ft. Ngọc Giàu

Chuyện Tình An Lộc Sơn Album chất lượng cao

Trình bày: Nhiều Ca Sĩ

Ngày tạo: 1:47 trưa 24/12/2010 | Lượt xem: 314.906

TẤN TÀI

TẤN TÀI

Người tạo:

Ngày tạo: 9:36 tối 14/07/2012 | Lượt xem: 7.039

Tấn tài

Tấn tài

Người tạo:

Ngày tạo: 8:28 sáng 01/06/2012 | Lượt xem: 4.760

TAN TAI

TAN TAI

Người tạo:

Ngày tạo: 12:50 trưa 24/05/2012 | Lượt xem: 2.896

Tan Tai

Tan Tai

Người tạo:

Ngày tạo: 9:50 sáng 21/03/2012 | Lượt xem: 6.372

Tấn Tài

Tấn Tài

Người tạo:

Ngày tạo: 7:37 sáng 08/03/2012 | Lượt xem: 4.816

Tấn Tài

Tấn Tài

Người tạo:

Ngày tạo: 7:43 tối 25/02/2012 | Lượt xem: 1.366

tan tai

tan tai

Người tạo:

Ngày tạo: 11:51 trưa 22/02/2012 | Lượt xem: 416

tấn tài

tấn tài

Người tạo:

Ngày tạo: 6:26 sáng 02/02/2012 | Lượt xem: 1.904

Tấn Tài

Tấn Tài

Người tạo:

Ngày tạo: 12:40 trưa 12/01/2012 | Lượt xem: 21.684

TAN TAI

TAN TAI

Người tạo:

Ngày tạo: 1:26 trưa 02/12/2011 | Lượt xem: 1.507

CaCổ-TấnTài

CaCổ-TấnTài

Người tạo:

Ngày tạo: 2:03 sáng 13/11/2011 | Lượt xem: 11.469

Tấn Tài

Tấn Tài

Người tạo:

Ngày tạo: 1:21 sáng 01/10/2011 | Lượt xem: 2.301

Tấn tài

Tấn tài

Người tạo:

Ngày tạo: 4:30 chiều 30/09/2011 | Lượt xem: 3.297

tan tai

tan tai

Người tạo:

Ngày tạo: 9:05 tối 21/09/2011 | Lượt xem: 2.603

tan tai

tan tai

Người tạo:

Ngày tạo: 5:18 chiều 27/08/2011 | Lượt xem: 2.928