Kết quả tìm được 17

Album, playlist THANH THUY (HAI NGOAI)

thuy duong hai ngoai

thuy duong hai ngoai

Người tạo:

Ngày tạo: 9:31 sáng 14/08/2012 | Lượt xem: 3.818

 Thuỳ Dương ( Hải Ngoại )

Thuỳ Dương ( Hải Ngoại )

Người tạo:

Ngày tạo: 7:39 tối 22/11/2011 | Lượt xem: 5.180

Thúy Hằng- Hải Ngoại

Thúy Hằng- Hải Ngoại

Người tạo:

Ngày tạo: 9:00 tối 15/11/2010 | Lượt xem: 3.297

Thanh Tuyen Hai Ngoai

Thanh Tuyen Hai Ngoai

Người tạo:

Ngày tạo: 1:13 trưa 25/10/2010 | Lượt xem: 80

Thanh Tuyen Hai Ngoai

Thanh Tuyen Hai Ngoai

Người tạo:

Ngày tạo: 1:11 trưa 25/10/2010 | Lượt xem: 26

Thanh Tuyen Hai Ngoai

Thanh Tuyen Hai Ngoai

Người tạo:

Ngày tạo: 11:14 trưa 14/09/2010 | Lượt xem: 44

Thanh Tuyen Hai Ngoai

Thanh Tuyen Hai Ngoai

Người tạo:

Ngày tạo: 4:47 chiều 14/03/2010 | Lượt xem: 28.709

Thanh Thủy Túy Nga - Hải Phòng

Thanh Thủy Túy Nga - Hải Phòng

Người tạo:

Ngày tạo: 9:29 sáng 30/01/2012 | Lượt xem: 391

xuan hai Ngoai (Thanh Huy 0949999151)

xuan hai Ngoai (Thanh Huy 0949999151)

Người tạo:

Ngày tạo: 5:34 sáng 09/12/2011 | Lượt xem: 1.039

Album2.Thành nhac Hải ngoại

Album2.Thành nhac Hải ngoại

Người tạo:

Ngày tạo: 9:42 sáng 22/06/2011 | Lượt xem: 1.975

Nhac Hai Ngoai(thuy Nga)

Nhac Hai Ngoai(thuy Nga)

Người tạo:

Ngày tạo: 7:44 tối 12/04/2010 | Lượt xem: 99.167

Tuyển tập Thùy Dương (Hải ngoại) V.3

Tuyển tập Thùy Dương (Hải ngoại) V.3

Người tạo:

Ngày tạo: 4:35 chiều 19/08/2011 | Lượt xem: 13.462

Tuyển tập Thùy Dương (Hải Ngoại) V.2

Tuyển tập Thùy Dương (Hải Ngoại) V.2

Người tạo:

Ngày tạo: 3:49 chiều 19/08/2011 | Lượt xem: 10.290

Tuyển tập Thùy Dương (Hải Ngoại) V.1

Tuyển tập Thùy Dương (Hải Ngoại) V.1

Người tạo:

Ngày tạo: 3:32 chiều 19/08/2011 | Lượt xem: 8.598

Lien Khuc Hai Ngoai_Thuy Nga Paris

Lien Khuc Hai Ngoai_Thuy Nga Paris

Người tạo:

Ngày tạo: 3:56 chiều 01/02/2011 | Lượt xem: 20.727

DÒNG THỜI GIAN 1960 - THÙY DƯƠNG(HẢI NGOẠI)

DÒNG THỜI GIAN 1960 - THÙY DƯƠNG(HẢI NGOẠI)

Người tạo:

Ngày tạo: 3:31 chiều 30/08/2011 | Lượt xem: 4.413

NhacHaiNgoai congtu_taynguyen_25@yahoo.com (Tu Thanh Do 59-3)

NhacHaiNgoai congtu_taynguyen_25@yahoo.com (Tu Thanh Do 59-3)

Người tạo:

Ngày tạo: 1:42 trưa 10/05/2011 | Lượt xem: 839