Kết quả tìm được 7

Album, playlist Thánh Ca - Lm Jb.nguyễn Sang

Thánh Ca - Lm Jb.nguyễn Sang

Thánh Ca - Lm Jb.nguyễn Sang

Người tạo:

Ngày tạo: 6:57 chiều 22/01/2011 | Lượt xem: 118.783

Đêm Tình Thánh - Lm. Jb. Nguyễn Sang

Đêm Tình Thánh - Lm. Jb. Nguyễn Sang

Người tạo:

Ngày tạo: 2:02 chiều 22/12/2010 | Lượt xem: 862

Thánh Ca Giáo Xứ Đồng Mé - Lm.JB Nguyễn Sang

Thánh Ca Giáo Xứ Đồng Mé - Lm.JB Nguyễn Sang

Người tạo:

Ngày tạo: 2:53 chiều 18/04/2012 | Lượt xem: 1.864

Tiếng Gọi FATIMA (Thánh Ca Vol.11) - Lm. JB Nguyễn Sang

Tiếng Gọi FATIMA (Thánh Ca Vol.11) - Lm. JB Nguyễn Sang

Người tạo:

Ngày tạo: 9:49 tối 18/10/2012 | Lượt xem: 2.526

Thiên Đường Ca - Lm.JB.Nguyễn Sang

Thiên Đường Ca Album chất lượng cao

Trình bày: Lm.JB.Nguyễn Sang

Ngày tạo: 5:32 chiều 29/06/2012 | Lượt xem: 409.822

Đêm Tình Thánh - Lm.JB.Nguyễn Sang

Đêm Tình Thánh Album chất lượng cao

Trình bày: Lm.JB.Nguyễn Sang

Ngày tạo: 8:01 sáng 30/03/2011 | Lượt xem: 588.658

ldc - thanh ca lm.nguyen sang

ldc - thanh ca lm.nguyen sang

Người tạo:

Ngày tạo: 10:18 tối 04/09/2012 | Lượt xem: 1.252