Kết quả tìm được 29

Video Clip, MV Lê Quyên

Con Tim Dại Khờ - Lệ Quyên

Con Tim Dại Khờ

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 2:19 chiều 12/09/2013 | Lượt xem: 1.339.041

Nỗi Đau Ngự Trị - Lệ Quyên

Nỗi Đau Ngự Trị

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 8:30 sáng 20/05/2011 | Lượt xem: 1.635.996

Q Show (Teaser) - Lệ Quyên

Q Show (Teaser)

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 3:31 chiều 04/12/2013 | Lượt xem: 83.110

Quá Muộn Màng (Teaser 2) - Lệ Quyên

Quá Muộn Màng (Teaser 2)

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 9:39 sáng 21/08/2013 | Lượt xem: 186.344

Quá Muộn Mạng (Teaser) - Lệ Quyên

Quá Muộn Mạng (Teaser)

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 1:13 sáng 21/08/2013 | Lượt xem: 141.830

Biển Cạn (Lung Linh Sắc Việt 02) - Lệ Quyên

Biển Cạn (Lung Linh Sắc Việt 02)

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 10:48 sáng 06/02/2013 | Lượt xem: 745.183

Tình Lỡ (Lung Linh Sắc Việt 02) - Lệ Quyên

Tình Lỡ (Lung Linh Sắc Việt 02)

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 10:35 sáng 06/02/2013 | Lượt xem: 847.270

Tình Lỡ (Liveshow Hát Trên Quê Hương) - Lệ Quyên

Tình Lỡ (Liveshow Hát Trên Quê Hương)

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 10:36 sáng 27/12/2012 | Lượt xem: 1.406.811

Giấc Mơ Mùa Thu (Bài Hát Yêu Thích Tháng 3/2012) - Lệ Quyên

Giấc Mơ Mùa Thu (Bài Hát Yêu Thích Tháng 3/2012)

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 3:43 chiều 27/04/2012 | Lượt xem: 508.449

[TN] Khát Vọng - Lệ Quyên

[TN] Khát Vọng

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 4:37 chiều 06/12/2011 | Lượt xem: 65.737

Sa Mạc Tình Yêu (Live) - Lệ Quyên

Sa Mạc Tình Yêu (Live)

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 4:01 chiều 20/09/2011 | Lượt xem: 1.426.222

Nếu Như Ngày Đó ( Xzone Live) - Lệ Quyên

Nếu Như Ngày Đó ( Xzone Live)

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 5:07 chiều 05/09/2011 | Lượt xem: 2.019.193

Mưa Nửa Đêm (Live) - Lệ Quyên

Mưa Nửa Đêm (Live)

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 3:09 chiều 05/09/2011 | Lượt xem: 934.036

Ai Dậy Sớm - Lê Quyên

Ai Dậy Sớm

Trình bày: Lê Quyên

Ngày tạo: 2:44 chiều 19/04/2011 | Lượt xem: 109.004

Yêu Hay Không Yêu - Kim Lê Quyên

Yêu Hay Không Yêu

Trình bày: Kim Lê Quyên

Ngày tạo: 4:31 chiều 29/12/2011 | Lượt xem: 503.955

Em Muốn Dừng Lại - Kim Lê Quyên

Em Muốn Dừng Lại

Trình bày: Kim Lê Quyên

Ngày tạo: 6:03 chiều 07/12/2011 | Lượt xem: 2.199.200

Dù Một Lần Nữa - Kim Lê Quyên

Dù Một Lần Nữa

Trình bày: Kim Lê Quyên

Ngày tạo: 11:48 trưa 06/04/2011 | Lượt xem: 802.557

You And Me - Kim Lê Quyên

You And Me

Trình bày: Kim Lê Quyên

Ngày tạo: 5:23 chiều 04/11/2010 | Lượt xem: 107.693

Em Không Muốn Khóc - Kim Lê Quyên

Em Không Muốn Khóc

Trình bày: Kim Lê Quyên

Ngày tạo: 4:03 chiều 04/11/2010 | Lượt xem: 697.086

Ngôi Sao Giấy - Kim Lê Quyên

Ngôi Sao Giấy

Trình bày: Kim Lê Quyên

Ngày tạo: 4:03 chiều 04/11/2010 | Lượt xem: 177.802