Kết quả tìm được 29

Video Clip, MV Lê Quyên

Con Tim Dại Khờ - Lệ Quyên

Con Tim Dại Khờ

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 2:19 chiều 12/09/2013 | Lượt xem: 1.508.645

Nỗi Đau Ngự Trị - Lệ Quyên

Nỗi Đau Ngự Trị

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 8:30 sáng 20/05/2011 | Lượt xem: 1.703.304

Q Show (Teaser) - Lệ Quyên

Q Show (Teaser)

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 3:31 chiều 04/12/2013 | Lượt xem: 116.480

Quá Muộn Màng (Teaser 2) - Lệ Quyên

Quá Muộn Màng (Teaser 2)

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 9:39 sáng 21/08/2013 | Lượt xem: 194.355

Quá Muộn Mạng (Teaser) - Lệ Quyên

Quá Muộn Mạng (Teaser)

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 1:13 sáng 21/08/2013 | Lượt xem: 146.948

Biển Cạn (Lung Linh Sắc Việt 02) - Lệ Quyên

Biển Cạn (Lung Linh Sắc Việt 02)

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 10:48 sáng 06/02/2013 | Lượt xem: 763.973

Tình Lỡ (Lung Linh Sắc Việt 02) - Lệ Quyên

Tình Lỡ (Lung Linh Sắc Việt 02)

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 10:35 sáng 06/02/2013 | Lượt xem: 886.780

Tình Lỡ (Liveshow Hát Trên Quê Hương) - Lệ Quyên

Tình Lỡ (Liveshow Hát Trên Quê Hương)

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 10:36 sáng 27/12/2012 | Lượt xem: 1.557.399

Giấc Mơ Mùa Thu (Bài Hát Yêu Thích Tháng 3/2012) - Lệ Quyên

Giấc Mơ Mùa Thu (Bài Hát Yêu Thích Tháng 3/2012)

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 3:43 chiều 27/04/2012 | Lượt xem: 512.067

[TN] Khát Vọng - Lệ Quyên

[TN] Khát Vọng

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 4:37 chiều 06/12/2011 | Lượt xem: 71.492

Sa Mạc Tình Yêu (Live) - Lệ Quyên

Sa Mạc Tình Yêu (Live)

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 4:01 chiều 20/09/2011 | Lượt xem: 1.444.784

Nếu Như Ngày Đó ( Xzone Live) - Lệ Quyên

Nếu Như Ngày Đó ( Xzone Live)

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 5:07 chiều 05/09/2011 | Lượt xem: 2.033.657

Mưa Nửa Đêm (Live) - Lệ Quyên

Mưa Nửa Đêm (Live)

Trình bày: Lệ Quyên

Ngày tạo: 3:09 chiều 05/09/2011 | Lượt xem: 947.678

Ai Dậy Sớm - Lê Quyên

Ai Dậy Sớm

Trình bày: Lê Quyên

Ngày tạo: 2:44 chiều 19/04/2011 | Lượt xem: 109.954

Yêu Hay Không Yêu - Kim Lê Quyên

Yêu Hay Không Yêu

Trình bày: Kim Lê Quyên

Ngày tạo: 4:31 chiều 29/12/2011 | Lượt xem: 512.867

Em Muốn Dừng Lại - Kim Lê Quyên

Em Muốn Dừng Lại

Trình bày: Kim Lê Quyên

Ngày tạo: 6:03 chiều 07/12/2011 | Lượt xem: 2.296.453

Dù Một Lần Nữa - Kim Lê Quyên

Dù Một Lần Nữa

Trình bày: Kim Lê Quyên

Ngày tạo: 11:48 trưa 06/04/2011 | Lượt xem: 806.720

You And Me - Kim Lê Quyên

You And Me

Trình bày: Kim Lê Quyên

Ngày tạo: 5:23 chiều 04/11/2010 | Lượt xem: 108.603

Em Không Muốn Khóc - Kim Lê Quyên

Em Không Muốn Khóc

Trình bày: Kim Lê Quyên

Ngày tạo: 4:03 chiều 04/11/2010 | Lượt xem: 704.752

Ngôi Sao Giấy - Kim Lê Quyên

Ngôi Sao Giấy

Trình bày: Kim Lê Quyên

Ngày tạo: 4:03 chiều 04/11/2010 | Lượt xem: 179.537