Kết quả tìm được 271

Video Clip, MV Sistar

How Dare You - Ma Boy (Korean Music Wave In Bangkok) - Sistar

How Dare You - Ma Boy (Korean Music Wave In Bangkok)

Trình bày: Sistar

Ngày tạo: 10:29 sáng 02/05/2012 | Lượt xem: 66.251

Touch My Body (Vietsub) - SISTAR

Touch My Body (Vietsub)

Trình bày: SISTAR

Ngày tạo: 10:27 sáng Thứ tư | Lượt xem: 7.662

Touch My Body - SISTAR

Touch My Body

Trình bày: SISTAR

Ngày tạo: 10:17 sáng Thứ hai | Lượt xem: 146.802

Give It To Me & Talk & Loving U (140623 World Cup Cheering Festival) - SISTAR

Give It To Me & Talk & Loving U (140623 World Cup Cheering Festival)

Trình bày: SISTAR

Ngày tạo: 8:23 sáng 19/07/2014 | Lượt xem: 2.995

Hush (Celebration 400th Music Core) - SISTAR

Hush (Celebration 400th Music Core)

Trình bày: SISTAR

Ngày tạo: 11:08 trưa 20/03/2014 | Lượt xem: 13.640

Sweet Dreams + Give It To Me (131231 MBC Gayo Daejun) - SISTAR

Sweet Dreams + Give It To Me (131231 MBC Gayo Daejun)

Trình bày: SISTAR

Ngày tạo: 12:49 sáng 22/01/2014 | Lượt xem: 6.627

Give It To Me (131229 SBS Gayo Daejun) - SISTAR

Give It To Me (131229 SBS Gayo Daejun)

Trình bày: SISTAR

Ngày tạo: 11:33 trưa 21/01/2014 | Lượt xem: 8.213

Give It To Me (131227 KBS Gayo Daejun) - SISTAR

Give It To Me (131227 KBS Gayo Daejun)

Trình bày: SISTAR

Ngày tạo: 11:31 trưa 21/01/2014 | Lượt xem: 9.691

Dance Symphony (131227 KBS Gayo Daejun) - SISTAR

Dance Symphony (131227 KBS Gayo Daejun)

Trình bày: SISTAR

Ngày tạo: 8:02 sáng 11/01/2014 | Lượt xem: 2.059

Give It To Me (131220 Music Bank Year End Special) - SISTAR

Give It To Me (131220 Music Bank Year End Special)

Trình bày: SISTAR

Ngày tạo: 8:36 sáng 24/12/2013 | Lượt xem: 8.794

Intro & Give It To Me (131103 Youtube Music Awards) - SISTAR

Intro & Give It To Me (131103 Youtube Music Awards)

Trình bày: SISTAR

Ngày tạo: 1:09 trưa 23/11/2013 | Lượt xem: 12.127

Give It To Me (130919 Mbc Incheon Korean Music Wave 2013) - SISTAR

Give It To Me (130919 Mbc Incheon Korean Music Wave 2013)

Trình bày: SISTAR

Ngày tạo: 10:05 tối 09/10/2013 | Lượt xem: 12.343

Give It To Me (130921 Music Core K-pop Festival) - SISTAR

Give It To Me (130921 Music Core K-pop Festival)

Trình bày: SISTAR

Ngày tạo: 10:25 sáng 23/09/2013 | Lượt xem: 11.543

Give It To Me (130918 Incheon Korea Wave) - SISTAR

Give It To Me (130918 Incheon Korea Wave)

Trình bày: SISTAR

Ngày tạo: 9:26 sáng 20/09/2013 | Lượt xem: 15.536

Give It To Me (130817 Sokcho Summer Special) - SISTAR

Give It To Me (130817 Sokcho Summer Special)

Trình bày: SISTAR

Ngày tạo: 4:02 chiều 19/08/2013 | Lượt xem: 20.411

Ma Boy (A Cappella Version) - SISTAR

Ma Boy (A Cappella Version)

Trình bày: SISTAR

Ngày tạo: 3:54 chiều 19/08/2013 | Lượt xem: 26.588

Give It To Me (130727 Music Core) - SISTAR

Give It To Me (130727 Music Core)

Trình bày: SISTAR

Ngày tạo: 1:57 trưa 07/08/2013 | Lượt xem: 7.940

Give It To Me (130721 Inkigayo) - SISTAR

Give It To Me (130721 Inkigayo)

Trình bày: SISTAR

Ngày tạo: 11:02 trưa 22/07/2013 | Lượt xem: 24.741

Give It To Me (130720 Changwon Citizensday Concert) - SISTAR

Give It To Me (130720 Changwon Citizensday Concert)

Trình bày: SISTAR

Ngày tạo: 10:54 sáng 22/07/2013 | Lượt xem: 8.466

Loving U (130718 Mnet 20'S Choice) - SISTAR

Loving U (130718 Mnet 20'S Choice)

Trình bày: SISTAR

Ngày tạo: 10:37 sáng 22/07/2013 | Lượt xem: 9.362