Thư viện nhạc VIP
Chính sách đại lý

THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

Zing VIP

BƯỚC 1

Bấm nút "Nâng cấp tài khoản"

BƯỚC 2

Chọn hình thức thanh toán và tiến hành thanh toán.

BƯỚC 3

Nhận thông báo thành công và bắt đầu trải nghiệm không gian âm nhạc mới.

Nâng cấp tài khoản

THANH TOÁN THẺ CÀO

Zing VIP

BƯỚC 1

Bấm nút "Thanh toán"

BƯỚC 2

Chọn loại thẻ, nhập số seri và mã thẻ

BƯỚC 3

Nhận thông báo thành công và bắt đầu trải nghiệm không gian âm nhạc mới

Nâng cấp tài khoản

ĐỊA ĐIỂM PHÂN PHỐI