Đã có phiên bản Zing MP3 mới. Trải nghiệm ngay

Beijing Welcomes You

Thể loại:
Thích 0
Thêm vào Tải nhạc MP3 Phản hồi Chia sẻ

lượt xem - Được tổng hợp dựa trên số liệu lượt nghe bài hát và xem MV của người dùng trên cả desktop, mobile và smart TV.

Phản hồi cho bài hát này (Report this song)

Vui lòng chọn cụ thể các mục bên dưới để thông báo cho Zing MP3 biết vấn dề bạn gặp phải đối với bài hát này.
Để thông báo vi phạm bản quyền, vui lòng click vào đây (To file a copyright infringement notification, please click here)

Gửi

Thêm vào playlist

 • Bài hát yêu thích

  bài Thêm
 • Bài hát yêu thích

  bài Thêm
Zing MP3

Bài hát này không tải được vì lý do bản quyền

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing MP3 để quét mã QR này.

Zing MP3

Trải nghiệm chất lượng âm thanh tương tự nghe CD gốc với tài khoản Zing MP3 VIP.

Beijing Welcomes You
phiên bản 1/3
Đóng góp: lehuyentram01022001

Ying jie ling yi ge chen xi,
dai lai quan xin kong qi.

Qi xi gai bian qing wei bu bian,
cha xiang tiao man qing yi.

Wo jia da men chang da kai,
kai fang huai bao deng ni.

Yong bao guo jiu you le mo qi,
ni jiu hui ai shang zhe li.

Bu guan yuan jin dou shi ke ren,
qing bu yong ke qi.

Xiang yue hao le zai yi qi,
wo men huan ying ni.

Wo jia zhong zhe wan nian qing,
kai fang mei duan chuan qi.

Wei chuan tong de tu rang bo zhong,
wei ni liu xia hui yi.

Mo sheng shu xi dou shi ke ren,
qing bu yong ju li.

Di ji ci lai mei guan xi,
you tai duo hua ti.

Bei jing huan ying ni,
wei ni kai tian bi di.

Liu dong zhong de mei li,
chong man zhe chao qi.

Bei jing huan ying ni,
zai tai yang xia fen xiang hu xi.

Zai huang tu di shua xin cheng ji.

Wo jia da men chang da kai,
kai huai rong na tian di.

Sui yue zhan fang qing chun xiao rong,
huan jie zhe ge re qi.

Tian da di da dou shi peng you,
qing bu yong ke qi.

Hua yi shi yi dai xiao yi,
zhi wei deng dai ni.

Bei jing huan ying ni,
xiang ying yue gan dong ni.

Rang wo men dou jia you qu chao yue zi ji.

Bei jing huan ying ni,
you meng xiang shei dou liao bu qi.

You yong qi jiu hui you qi ji.

Bei jing huan ying ni,
wei ni kai tian bi di.

Liu dong zhong de mei li,
chong man zhe chao qi.

Bei jing huan ying ni,
zai tai yang xia fen xiang hu xi.

Zai huang tu di shua xin cheng ji.
------
Bei jing huan ying ni,
xiang ying yue gan dong ni.

Rang wo men dou jia you qu chao yue zi ji.

Bei jing huan ying ni,
you meng xiang shei dou liao bu qi.

You yong qi jiu hui you qi ji. -----


Wo jia da men chang da kai,
kai fang huai bao deng ni.

Yong bao guo jiu you le mo qi,
ni jiu hui ai shang zhe li.

Bu guan yuan jin dou shi ke ren,
qing bu yong ke qi.

Xiang yue hao le zai yi qi,
wo men huan ying ni.
-------
Bei jing huan ying ni,
wei ni kai tian bi di.

Liu dong zhong de mei li,
chong man zhe chao qi.

Bei jing huan ying ni,
zai tai yang xia fen xiang hu xi.

Zai huang tu di shua xin cheng ji.----

Wo jia da men chang da kai,
kai huai rong na tian di.

Sui yue zhan fang qing chun xiao rong,
huan jie zhe ge re qi.

Tian da di da dou shi peng you,
qing bu yong ke qi.

Hua yi shi yi dai xiao yi,
zhi wei deng dai ni.
---------
Bei jing huan ying ni,
xiang ying yue gan dong ni.

Rang wo men dou jia you qu chao yue zi ji.

Bei jing huan ying ni,
you meng xiang shei dou liao bu qi.

You yong qi jiu hui you qi ji.

Bei jing huan ying ni,
wei ni kai tian bi di.

Liu dong zhong de mei li,
chong man zhe chao qi.

Bei jing huan ying ni,
zai tai yang xia fen xiang hu xi.

Zai huang tu di shua xin cheng ji

Bei jing huan ying ni,
xiang ying yue gan dong ni.

Rang wo men dou jia you qu chao yue zi ji.

Bei jing huan ying ni,
you meng xiang shei dou liao bu qi.

You yong qi jiu hui you qi ji.

Beijing Welcomes You
phiên bản 2/3
Đóng góp: vicforetran

Ying jie ling yi ge chen xi, dai lai quan xin kong qi.
Qi xi gai bian qing wei bu bian, cha xiang tiao man qing yi.

Wo jia da men chang da kai, kai fang huai bao deng ni.
Yong bao guo jiu you le mo qi, ni jiu hui ai shang zhe li.
Bu guan yuan jin dou shi ke ren, qing bu yong ke qi.
Xiang yue hao le zai yi qi, wo men huan ying ni.

Wo jia zhong zhe wan nian qing, kai fang mei duan chuan qi.
Wei chuan tong de tu rang bo zhong, wei ni liu xia hui yi.
Mo sheng shu xi dou shi ke ren, qing bu yong ju li.
Di ji ci lai mei guan xi, you tai duo hua ti.

Bei jing huan ying ni, wei ni kai tian bi di.
Liu dong zhong de mei li, chong man zhe chao qi.

Bei jing huan ying ni, zai tai yang xia fen xiang hu xi.
Zai huang tu di shua xin cheng ji.

Wo jia da men chang da kai, kai huai rong na tian di.
Sui yue zhan fang qing chun xiao rong, huan jie zhe ge re qi.
Tian da di da dou shi peng you, qing bu yong ke qi.
Hua yi shi yi dai xiao yi, zhi wei deng dai ni.

Bei jing huan ying ni, xiang ying yue gan dong ni.
Rang wo men dou jia you qu chao yue zi ji.

Bei jing huan ying ni, you meng xiang shei dou liao bu qi.
You yong qi jiu hui you qi ji.

Bei jing huan ying ni, wei ni kai tian bi di.
Liu dong zhong de mei li, chong man zhe chao qi.

Bei jing huan ying ni, zai tai yang xia fen xiang hu xi.
Zai huang tu di shua xin cheng ji.

Bei jing huan ying ni, xiang ying yue gan dong ni.
Rang wo men dou jia you qu chao yue zi ji.

Bei jing huan ying ni, you meng xiang shei dou liao bu qi.
You yong qi jiu hui you qi ji.

Wo jia da men chang da kai, kai fang huai bao deng ni.
Yong bao guo jiu you le mo qi, ni jiu hui ai shang zhe li.
Bu guan yuan jin dou shi ke ren, qing bu yong ke qi.
Xiang yue hao le zai yi qi, wo men huan ying ni.

Bei jing huan ying ni, wei ni kai tian bi di.
Liu dong zhong de mei li, chong man zhe chao qi.

Bei jing huan ying ni, zai tai yang xia fen xiang hu xi.
Zai huang tu di shua xin cheng ji.
Wo jia da men chang da kai, kai huai yi rong na tian di.
Sui yue zhan fang qing chun xiao rong, huan jie zhe ge re qi.
Tian da di da dou shi peng you, qing bu yong ke qi.
Hua yi shi yi dai xiao yi, zhi wei deng dai ni.

Bei jing huan ying ni, xiang ying yue gan dong ni.
Rang wo men dou jia you qu chao yue zi ji.

Bei jing huan ying ni, you meng xiang shei dou liao bu qi.
You yong qi jiu hui you qi ji.

Bei jing huan ying ni, wei ni kai tian bi di.
Liu dong zhong de mei li, chong man zhe chao qi.

Bei jing huan ying ni, zai tai yang xia fen xiang hu xi.
Zai huang tu di shua xin cheng ji.

Bei jing huan ying ni, xiang ying yue gan dong ni.
Rang wo men dou jia you qu chao yue zi ji.

Bei jing huan ying ni, you meng xiang shei dou liao bu qi.
You yong qi jiu hui you qi ji.

Bei jing huan ying ni, you meng xiang shei dou liao bu qi.
You yong qi jiu hui you qi ji.

Bei jing huan ying ni, you meng xiang shei dou liao bu qi.
You yong qi jiu hui you qi ji.

Beijing Welcomes You
phiên bản 3/3
Đóng góp: rungxanh1310

yíng jiē lìng yī gè chén xī dài lái quán xīn kōng qì

qì xī gǎi biàn qíng wèi bù biàn chá xiāng piāo mǎn qíng yí

wǒ jiā dà mén cháng dǎ kāi kāi fàng huái bào děng nǐ

yǒng bào guò jiù yǒu le mò qì nǐ huì ài shàng zhè lǐ

bù guǎn yuǎn jìn dōu shì kè rén qǐng bù yòng kè qì

xiāng yuē hǎo le zài yī qǐ wǒ men huān yíng nǐ

wǒ jiā zhòng zhe wàn nián qīng kāi fàng měi duàn chuán qí

wéi chuán tǒng de tǔ rǎng bō zhòng wéi nǐ liú xià huí yì

[liáng yǒng qí] mò shēng shóu xī dōu shì kè rén qǐng bù yòng jū lǐ

dì jǐ cì lái méi guān xì yǒu tài duō huà tí

běi jīng huān yíng nǐ wéi nǐ kāi tiān bì dì

liú dòng zhōng de mèi lì chōng mǎn zhe cháo qì

běi jīng huān yíng nǐ zài tài yáng xià fēn xiǎng hū xī

zài huáng tǔ dì shuā xīn chéng jī

wǒ jiā dà mén cháng dǎ kāi kāi huái róng nà tiān dì

suì yuè zhàn fàng qīng chūn xiào róng yíng jiē zhè gè rì qī

tiān dà dì dà dū shì péng yǒu qǐng bù yòng kè qì

huà yì shī qíng dài xiào yì zhī wéi děng dài nǐ

běi jīng huān yíng nǐ xiàng yīn yuè gǎn dòng nǐ

ràng wǒ men dōu jiā yóu qù chāo yuè zì jǐ

běi jīng huān yíng nǐ yǒu mèng xiǎng shéi dōu liǎo bù qǐ

yǒu yǒng qì jiù huì yǒu qí jī

běi jīng huān yíng nǐ wéi nǐ kāi tiān bì dì

liú dòng zhōng de mèi lì chōng mǎn zhe cháo qì

běi jīng huān yíng nǐ zài tài yáng xià fēn xiǎng hū xī

zài huáng tǔ dì shuā xīn chéng jī

běi jīng huān yíng nǐ xiàng yīn yuè gǎn dòng nǐ

ràng wǒ men dōu jiā yóu qù chāo yuè zì jǐ

běi jīng huān yíng nǐ yǒu mèng xiǎng shéi dōu liǎo bù qǐ

yǒu yǒng qì jiù huì yǒu qí jī

jīng jù: běi jīng huān yíng nǐ yā


wǒ jiā dà mén cháng dǎ kāi kāi fàng huái bào děng nǐ

yǒng bào guò jiù yǒu le mò qì nǐ huì ài shàng zhè lǐ

bù guǎn yuǎn jìn dōu shì kè rén qǐng bù yòng kè qì

xiāng yuē hǎo le zài yī qǐ wǒ men huān yíng nǐ

běi jīng huān yíng nǐ wéi nǐ kāi tiān bì dì

liú dòng zhōng de mèi lì chōng mǎn zhe cháo qì

běi jīng huān yíng nǐ zài tài yáng xià fēn xiǎng hū xī

zài huáng tǔ dì shuā xīn chéng jī

wǒ jiā dà mén cháng dǎ kāi kāi huái róng nà tiān dì

suì yuè zhàn fàng qīng chūn xiào róng yíng jiē zhè gè rì qī

tiān dà dì dà dū shì péng yǒu qǐng bù yòng kè qì

huà yì shī qíng dài xiào yì zhī wéi děng dài nǐ

běi jīng huān yíng nǐ xiàng yīn yuè gǎn dòng nǐ

ràng wǒ men dōu jiā yóu qù chāo yuè zì jǐ

běi jīng huān yíng nǐ yǒu mèng xiǎng shéi dōu liǎo bù qǐ

yǒu yǒng qì jiù huì yǒu qí jī

běi jīng huān yíng nǐ wéi nǐ kāi tiān bì dì

liú dòng zhōng de mèi lì chōng mǎn zhe cháo qì

běi jīng huān yíng nǐ zài tài yáng xià fēn xiǎng hū xī

zài huáng tǔ dì shuā xīn chéng jī

běi jīng huān yíng nǐ xiàng yīn yuè gǎn dòng nǐ

ràng wǒ men dōu jiā yóu qù chāo yuè zì jǐ

běi jīng huān yíng nǐ yǒu mèng xiǎng shéi dōu liǎo bù qǐ

yǒu yǒng qì jiù huì yǒu qí jī

quán tǐ běi jīng huān yíng nǐ yǒu mèng xiǎng shéi dōu liǎo bù qǐ

yǒu yǒng qì jiù huì yǒu qí jī

Vui lòng gửi file .LRC (karaoke lyrics) của bài hát này cho chúng tôi.

Chọn file Gửi

Bình luận ()

avatar

Xem thêm

Tiếp theo

  Gợi Ý

  Autoplay iTự động chuyển sang video được gợi ý khi kết thúc video đang nghe. (Yêu cầu player ở chế độ không lặp)

  Đăng nhập

  Liên kết với tài khoản Zalo

  Zing MP3

  Chào

  Zing MP3 vô cùng xin lỗi bạn vì sự cố đăng nhập xảy ra cách đây vài ngày đã ảnh hưởng đến trải nghiệm nghe nhạc của bạn trên website Zing MP3.

  Hiện sự cố đã được khắc phục và bạn đã có thể sử dụng Zing MP3 bình thường.

  Nhân đây, chúng tôi xin gửi tặng bạn 1 tháng Zing MP3 VIP và chúc bạn một ngày vui vẻ!

  Mọi góp ý và thắc mắc, vui lòng liên hệ tại đây!

  Kiểm tra thời hạn Zing MP3 VIP tại:

  mymusic

  Đóng

  Zing MP3

  Độ nét chuẩn 360p

  Độ nét chuẩn 480p

  Độ nét cao 720p

  Độ nét cao 1080p

  Tiêu chuẩn 128 kbps

  Chất lượng cao 320 kbps

  Chất lượng CD Lossless

  ZingMp3 download
  NỘI DUNG BẢN QUYỀN
  Theo yêu cầu của đơn vị sở hữu bản quyền, bạn cần
  Tài khoản VIP để tải nội dung này
  ZingMp3 download
  NỘI DUNG BẢN QUYỀN
  Theo yêu cầu của đơn vị sở hữu bản quyền, bạn cần
  Tài khoản VIP để tải nội dung này
  download
  DÀNH CHO TÀI KHOẢN VIP
  Bạn hãy nâng cấp tài khoản VIP để sử dụng
  tính năng này.
  ZingMp3 download
  DÀNH CHO TÀI KHOẢN VIP
  Bạn hãy đăng nhập tài khoản VIP để sử dụng
  tính năng này.
  BẠN MUỐN RỜI ĐI?
  Nếu rời khỏi trang, yêu cầu tải bài hát của bạn sẽ bị hủy
  Bạn có chắc chắn muốn rời khỏi trang?
  Danh sách download
  • ZingMP3 download
   1%
   Đang nén
  Bạn đã vượt mức giới hạn download một ngày. Vui lòng trở lại vào ngày mai.
  Zalo