Đã có phiên bản Zing MP3 mới. Trải nghiệm ngay

Thêm vào Tải nhạc MP3 Phản hồi Chia sẻ

lượt xem - Được tổng hợp dựa trên số liệu lượt nghe bài hát và xem MV của người dùng trên cả desktop, mobile và smart TV.

Phản hồi cho bài hát này (Report this song)

Vui lòng chọn cụ thể các mục bên dưới để thông báo cho Zing MP3 biết vấn dề bạn gặp phải đối với bài hát này.
Để thông báo vi phạm bản quyền, vui lòng click vào đây (To file a copyright infringement notification, please click here)

Gửi

Thêm vào playlist

 • Bài hát yêu thích

  bài Thêm
 • Bài hát yêu thích

  bài Thêm
Zing MP3

Bài hát này không tải được vì lý do bản quyền

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing MP3 để quét mã QR này.

Zing MP3

Trải nghiệm chất lượng âm thanh tương tự nghe CD gốc với tài khoản Zing MP3 VIP.

Chú Đại Bi
phiên bản 1/3
Đóng góp: mp3

Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát
Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát
Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà la ni.
Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da.
Nam mô a rị da, bà lô Yết đế, thước bát ra da,
Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da,
Ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ,
Số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa,
Y mông a rị da bà lô Yết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế,
Tát bà a tha đậu du bằng,
A thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà,
Ma phạt đặc đậu, đát điệt tha.
Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị,
Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra,
Ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông,
Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế,
Đà la đà la, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.
Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê,
Thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm,
Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra,
Hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị,
Tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ,
Bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì,
Địa rị sắt ni na, ba dạ ma na ta bà ha,
Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha.
Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha.
Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma ra na ra ta bà ha.
Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha.
Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha.
Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha.
Ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha.
Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta bà ha.
Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô Yết đế thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha

Chú Đại Bi
phiên bản 2/3
Đóng góp: giangtran09081985

Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát
Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát
Nam mô đại bi hội thượng Phật Bồ Tát

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà la ni.
Nam mô hắc ra đát na, đá ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô Yết đế, thước bát ra da, Bồ đề tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà da,
Ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, Số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa,Y mông a rị da bà lô Yết đế, thất Phật ra lăng đà bà Nam mô na ra cẩn trì hê rị,
Ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, A thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, Ma phạt đặc đậu, đát điệt tha. Án a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị,
Ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, Ma hê ma hê, rị đà dựng, câu lô câu lô kiết mông, Độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà la đà la, địa rị ni,
Thất Phật ra da, dá ra dá ra.Ma mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, Thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra,
Hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn trì, địa rị sắt ni na,
Ba dạ ma na ta bà ha,Tất đà dạ ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ thất bàn ra dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha.
Ma ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khư da, ta bà ha.Ta bà ma ha, a tất đà dạ ta bà ha.Giả kiết ra a tất đà dạ ta bà ha.
Ba đà ma kiết tất đà dạ ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ ta bà ha.Ma bà rị thắng yết ra dạ, ta bà ha.
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
Nam mô a rị da bà lô Yết đế thước bàn ra dạ, ta bà ha.
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha
Án tất điện đô mạn đa ra bạt đà dạ ta bà ha

Chú Đại Bi
phiên bản 3/3
Đóng góp:

Trì Chú Đại Bi
(Hoàng Quý Sơn sưu tầm và tổng hợp)
Tịnh pháp giới chân ngôn: úm lam xoá ha (3 lần)
Tịnh tam nghiệp chân ngôn: úm ta phạ bà phạ truật đà ta phạ bà phạ truật đồ hám (3 lần)
Nguyện hương: Nguyện đem lòng thành kính gửi theo đám mây hương phản phật khắp 10 phương cúng dường ngôi tam bảo. Thề trọn đời giữ đạo theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh đồng trọn thành Phật Đạo.
Nam mô Đại bi hội thượng Phật, Bồ tát (3 lần)
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni.
1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
2. Nam mô a lị da
3. Bà lô kiết đế thước bát ra da.
4. Bồ đề tát đỏa bà da.
5. Ma ha tát đỏa bà da.
6. Ma ha ca lô ni ca da.
7. Án
8. Tát bàn ra phạt duệ
9. Số đát na đát tỏa.
10. Nam mô tất kiết lật đỏa y mông, a lị da
11. Bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.
12. Nam mô na ra cẩn trì,
13. Hê lị ma ha bàn đà sa mế.
14. Tát bà a tha đậu thâu bằng
15. A thệ dựng,
16. Tát bà tát đá,
17. Na ma bà dà
18. Ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.
19. Án. a bà lô hê
20. Lô ca đế,
21. Ca ra đế,
22. Di hê lị.
23. Ma ha bồ đề tát đỏa
24. Tát bà tát bà,
25. Ma ra ma ra,
26. Ma hê ma hê lị đà dựng.
27. Câu lô câu lô kiết mông.
28. Độ lô độ lô phạt xà da đế
29. Ma ha phạt xa da đế.
30. Đà ra đà ra
31. Địa ri ni,
32. Thất phật ra da.
33. Giá ra giá ra.
34. Mạ mạ phạt ma ra,
35. Mục đế lệ.
36. Y hê y hê,
37. Thất na thất na,
38. A ra sâm phật ra xá lợi,
39. Phạt sa phạt sâm.
40. Phật ra xá da.
41. Hô lô hô lô, ma ra
42. Hô lô hô lô hê rị.
43. Ta ra ta ra,
44. Tất rị tất rị,
45. Tô rô tô rô.
46. Bồ đề dạ bồ đề dạ,
47. Bồ đà dạ bồ đà dạ.
48. Di đế rị dạ.
49. Na ra cẩn trì
50. Địa rị sắc ni na.
51. Ba dạ ma na,
52. Ta bà ha.
53. Tất đà dạ
54. Ta bà ha,
55. Ma ha tất đà dạ
56. Ta bà ha,
57. Tất đà du nghệ
58. Thất bàn ra da,
59. Ta bà ha.
60. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ,
61. Ta bà ha.
62. Ma ra na ra
63. Ta bà ha.
64. Tất ra tăng a mục khư da
65. Ta bà ha,
66. Ta bà ma ha a tất đà dạ
67. Ta bà ha.
68. Giả kiết ra a tất đà dạ
69. Ta bà ha.
70. Ba đà ma yết tất đà dạ,
71. Ta bà ha.
72. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ,
73. Ta bà ha.
74. Ma bà lị thắng kiết ra dạ,
75. Ta bà ha.
76. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da.
77. Nam mô a lị da
78. Bà lô kiết đế,
79. Thước bàn ra dạ
80. Ta bà ha.
81. Án. tất điện đô
82. Tạn đa ra
83. Bạt đà dạ,
84. Ta bà ha. (Trì tụng 21 lần)
Nguyện ngày an lành, đêm an lành, Đêm ngày sáu thời thường an lành, Tất cả các thời đều an lành, Tất cả chúng sinh đều an lành
Nguyện đức Từ bi thường gia hộ Nam Mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát. (3 lần)
Nguyện tiêu ba chướng, trừ phiền não,
Nguyện chơn trí huệ thường sáng tỏ,
Nguyện bao tội chướng thảy tiêu trừ,
Kiếp kiếp thường tu bồ tát đạo.
Nguyện sanh cực lạc cảnh phương Tây,
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ,
Hoa nở thấy Phật, chứng vô sanh,
Bất thối bồ tát là bạn hữu.
Nguyện đem công đức này,
Hướng về khắp tất cả,
Đệ tử và chúng sanh
Đều trọn thành Phật đạo.

Vui lòng gửi file .LRC (karaoke lyrics) của bài hát này cho chúng tôi.

Chọn file Gửi
Thích Trí Thoát

Bình luận ()

avatar

Xem thêm

Tiếp theo

  Gợi Ý

  Autoplay iTự động chuyển sang video được gợi ý khi kết thúc video đang nghe. (Yêu cầu player ở chế độ không lặp)

  Đăng nhập

  Liên kết với tài khoản Zalo

  Zing MP3

  Chào

  Zing MP3 vô cùng xin lỗi bạn vì sự cố đăng nhập xảy ra cách đây vài ngày đã ảnh hưởng đến trải nghiệm nghe nhạc của bạn trên website Zing MP3.

  Hiện sự cố đã được khắc phục và bạn đã có thể sử dụng Zing MP3 bình thường.

  Nhân đây, chúng tôi xin gửi tặng bạn 1 tháng Zing MP3 VIP và chúc bạn một ngày vui vẻ!

  Mọi góp ý và thắc mắc, vui lòng liên hệ tại đây!

  Kiểm tra thời hạn Zing MP3 VIP tại:

  mymusic

  Đóng

  Zing MP3

  Độ nét chuẩn 360p

  Độ nét chuẩn 480p

  Độ nét cao 720p

  Độ nét cao 1080p

  Tiêu chuẩn 128 kbps

  Chất lượng cao 320 kbps

  Chất lượng CD Lossless

  ZingMp3 download
  NỘI DUNG BẢN QUYỀN
  Theo yêu cầu của đơn vị sở hữu bản quyền, bạn cần
  Tài khoản VIP để tải nội dung này
  ZingMp3 download
  NỘI DUNG BẢN QUYỀN
  Theo yêu cầu của đơn vị sở hữu bản quyền, bạn cần
  Tài khoản VIP để tải nội dung này
  download
  DÀNH CHO TÀI KHOẢN VIP
  Bạn hãy nâng cấp tài khoản VIP để sử dụng
  tính năng này.
  ZingMp3 download
  DÀNH CHO TÀI KHOẢN VIP
  Bạn hãy đăng nhập tài khoản VIP để sử dụng
  tính năng này.
  BẠN MUỐN RỜI ĐI?
  Nếu rời khỏi trang, yêu cầu tải bài hát của bạn sẽ bị hủy
  Bạn có chắc chắn muốn rời khỏi trang?
  Danh sách download
  • ZingMP3 download
   1%
   Đang nén
  Bạn đã vượt mức giới hạn download một ngày. Vui lòng trở lại vào ngày mai.
  Zalo