Đã có phiên bản Zing MP3 mới. Trải nghiệm ngay

Thêm vào Tải nhạc MP3 Phản hồi Chia sẻ

lượt xem - Được tổng hợp dựa trên số liệu lượt nghe bài hát và xem MV của người dùng trên cả desktop, mobile và smart TV.

Phản hồi cho bài hát này (Report this song)

Vui lòng chọn cụ thể các mục bên dưới để thông báo cho Zing MP3 biết vấn dề bạn gặp phải đối với bài hát này.
Để thông báo vi phạm bản quyền, vui lòng click vào đây (To file a copyright infringement notification, please click here)

Gửi

Thêm vào playlist

 • Bài hát yêu thích

  bài Thêm
 • Bài hát yêu thích

  bài Thêm
Zing MP3

Bài hát này không tải được vì lý do bản quyền

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing MP3 để quét mã QR này.

Zing MP3

Trải nghiệm chất lượng âm thanh tương tự nghe CD gốc với tài khoản Zing MP3 VIP.

戀愛症候群/ Syndromes And A Century
phiên bản 1/3
Đóng góp: depuis

guānyú liàn'ài zhènghòuqún de fǎ shēng yuányīn zhìjīn réngrán shì zuìdà de yīgè mí

bùguǎn xìngbié niánlíng zhíyè tǐzhòng xuélì zhǎngxiàng hé xiěxíng méiyǒu yīgèrén kěyǐ miǎnyì

yǒuxiē zhuānjiā xuézhě yánjiū hòu xiāngxìn liàn'ài shì nèifēnmì shītiáo suǒ yǐnqǐ

què yǒu biérén rènwéi liàn'ài shǔyú lǜguò xìng bìngdú xiàng gǎnmào wú yào kě jiù dàn huì zìdòng quányù

bùguǎn nǐ tóng bù tóngyì zìgǔ dào jīn xǔduō lìzi zhèngmíng

liàn'ài bù dànshì yī zhǒng bìngtài tā hái kěnéng shì yī zhǒng biàntài

yībān fābìng hòu de chūqí fǎnyìng huì kāishǐ gǎibiàn yīxiē shēnghuó xíxìng

xǐzǎo xǐ dé tèbié gānjìng shuāyá shuā dé tèbié yòng lì bànyè túrán pá qǐlái dàn gāngqín

yǒurén měitiān zhàn zài yángtái duì lùrén shǎxiào yǒurén túrán fēngfēngdiāndiān túrán hěn ānjìng

yǒurén yī liǎn chīdāi duìzhe jìngzi yǎozhe zhǐjiǎ dǎ pēntì yǒurén duì xiǎo gǒu mà sānzìjīng

nǚrén túrán gǎibiàn fǎxíng nánrén kāishǐ měitiān liànzhe yǎlíng

shíyù bùzhèn xiēsīdǐlǐ sìzhī wěisuō shénjīngguòmǐn fādǒu chōujīn dōu chūxiàn zài zhè shíqí

suí zhuó bìngqíng yuè lái yuè biànběnjiālì rén huì biàn dé géwài mǐngǎn yǒnggǎn hé ěxīn

xiě de shuō de chàng de dōu xiàng tiāncái shīrén yībān cáihuá yángyì yuè ròumá yuè juédé yǒuqù

yǒurén liàn'ài zhīhòu měitiān duǒ zài cèsuǒ kūqì yǒurén kāi jìzhě huì xuānbù liàn'ài de xiāoxī

yǒurén zǒng shì xǐhuān liǎng gè rén duǒ zài hēi qī qī dì dìfāng xiàng zuò liǎo bùkě gào rén de shìqíng

měitiān mángzhe zhǎo rén suànmìng wākōngxīnsī gǎibiàn zìjǐ pèihé duìfāng de xíxìng

bǎ měitiān dū dàng zuò jìniàn rì bǎ zìjǐ dàng zuò jìniànpǐn

měitiān màn wú mùdì nì zài yīqǐ yánbùjíyì yě juédé hǎo yǒuqù

zǒuzhe zuòzhe tǎngzhe pāzhe dōu xíngyǐngbùlí xiàng shì liǎng rén sānjiǎo yòu xiàng lián tǐ yīng

xīnlǐ xiǎng de zhǐyǒu ài nǐ ài nǐ ài nǐ ài nǐ yě bùguǎn jiālǐ mǐ gāng yǒu méiyǒu mǐ

yě bùguǎn lùshàng yǒu rén shìwēi kàngyì zhǐguǎn ài nǐ

xīnlǐ xiǎng de zhǐyǒu ài nǐ ài nǐ ài nǐ ài nǐ yě bùguǎn hǎixiá liǎng'àn tǒngyī wèntí

yě bùguǎn yī suǒ pī yà duōshǎo nànmín zhǐguǎn ài nǐ

jīng guò yīduàn hōnghōnglièliè rèliàn shíqí bùjiǔ jiù huì kāishǐ jiànjiàn quányù

liǎng rén kāishǐ hùxiāng yànjuàn hùxiāng gōngjí duìfāng quēdiǎn suǒyǒu tiánmì dōu suí fēng ér qù

ránhòu kāishǐ cóng cuòjué hé wùjiě zhōng qīngxǐng jīngyà zìjǐ wèihé rúcǐ bù cōngmíng

wèile àiqíng bùguǎn yīqiè bùgù fùmǔ péngyǒu jiěmèi xiōngdì kāishǐ gǎndào hòuhuǐ bùyǐ

ránhòu kāishǐ gǎndào píbèi chénmèn qìchuǎn xīnjì yátòng tóutòng mèngyì

ránhòu shì jīngshén bùjì tóngkǒng fàngdà píqì bàozào sìzhī mábì zhōngyú shòu bùliǎo yào fēn lí

suīrán jiéguǒ pō lìng rén shāngxīn liǎojiě zhīhòu yě méishénme liǎobùqǐ

àiqíng zhōngjiù shì wò bù zhù de yún zhǐshì wǒ xiǎng yào gàosù nǐ

ó……

zài wǒ luòmò de suìyuè lǐ nǐ de wēnróu jiětuō wǒ de gūjì

dài gěi wǒ shēn shēn de kuángxǐ rúcǐ chàndòngzhe wǒ de xīnlíng

qīng qīng sùshuō ài nǐ ài nǐ ài nǐ ài nǐ bùguǎn shì hēiyè huò shì límíng

bùguǎn shì mèng zhōng huò shì qīngxǐng shēn shēn ài nǐ

wǒ yào duì nǐ shuō ài nǐ ài nǐ ài nǐ ài nǐ bùguǎn shì hēiyè huò shì límíng

bùguǎn shì mèng zhōng huò shì qīngxǐng shēn shēn ài nǐ

duōme xìngfú ràng wǒ yùjiàn nǐ wū……

戀愛症候群/ Syndromes And A Century
phiên bản 2/3
Đóng góp: depuis

guānyú liàn'ài zhènghòuqún de fǎ shēng yuányīn zhìjīn réngrán shì zuìdà de yīgè mí

bùguǎn xìngbié niánlíng zhíyè tǐzhòng xuélì zhǎngxiàng hé xiěxíng méiyǒu yīgèrén kěyǐ miǎnyì

yǒuxiē zhuānjiā xuézhě yánjiū hòu xiāngxìn liàn'ài shì nèifēnmì shītiáo suǒ yǐnqǐ

què yǒu biérén rènwéi liàn'ài shǔyú lǜguò xìng bìngdú xiàng gǎnmào wú yào kě jiù dàn huì zìdòng quányù

bùguǎn nǐ tóng bù tóngyì zìgǔ dào jīn xǔduō lìzi zhèngmíng

liàn'ài bù dànshì yī zhǒng bìngtài tā hái kěnéng shì yī zhǒng biàntài

yībān fābìng hòu de chūqí fǎnyìng huì kāishǐ gǎibiàn yīxiē shēnghuó xíxìng

xǐzǎo xǐ dé tèbié gānjìng shuāyá shuā dé tèbié yòng lì bànyè túrán pá qǐlái dàn gāngqín

yǒurén měitiān zhàn zài yángtái duì lùrén shǎxiào yǒurén túrán fēngfēngdiāndiān túrán hěn ānjìng

yǒurén yī liǎn chīdāi duìzhe jìngzi yǎozhe zhǐjiǎ dǎ pēntì yǒurén duì xiǎo gǒu mà sānzìjīng

nǚrén túrán gǎibiàn fǎxíng nánrén kāishǐ měitiān liànzhe yǎlíng

shíyù bùzhèn xiēsīdǐlǐ sìzhī wěisuō shénjīngguòmǐn fādǒu chōujīn dōu chūxiàn zài zhè shíqí

suí zhuó bìngqíng yuè lái yuè biànběnjiālì rén huì biàn dé géwài mǐngǎn yǒnggǎn hé ěxīn

xiě de shuō de chàng de dōu xiàng tiāncái shīrén yībān cáihuá yángyì yuè ròumá yuè juédé yǒuqù

yǒurén liàn'ài zhīhòu měitiān duǒ zài cèsuǒ kūqì yǒurén kāi jìzhě huì xuānbù liàn'ài de xiāoxī

yǒurén zǒng shì xǐhuān liǎng gè rén duǒ zài hēi qī qī dì dìfāng xiàng zuò liǎo bùkě gào rén de shìqíng

měitiān mángzhe zhǎo rén suànmìng wākōngxīnsī gǎibiàn zìjǐ pèihé duìfāng de xíxìng

bǎ měitiān dū dàng zuò jìniàn rì bǎ zìjǐ dàng zuò jìniànpǐn

měitiān màn wú mùdì nì zài yīqǐ yánbùjíyì yě juédé hǎo yǒuqù

zǒuzhe zuòzhe tǎngzhe pāzhe dōu xíngyǐngbùlí xiàng shì liǎng rén sānjiǎo yòu xiàng lián tǐ yīng

xīnlǐ xiǎng de zhǐyǒu ài nǐ ài nǐ ài nǐ ài nǐ yě bùguǎn jiālǐ mǐ gāng yǒu méiyǒu mǐ

yě bùguǎn lùshàng yǒu rén shìwēi kàngyì zhǐguǎn ài nǐ

xīnlǐ xiǎng de zhǐyǒu ài nǐ ài nǐ ài nǐ ài nǐ yě bùguǎn hǎixiá liǎng'àn tǒngyī wèntí

yě bùguǎn yī suǒ pī yà duōshǎo nànmín zhǐguǎn ài nǐ

jīng guò yīduàn hōnghōnglièliè rèliàn shíqí bùjiǔ jiù huì kāishǐ jiànjiàn quányù

liǎng rén kāishǐ hùxiāng yànjuàn hùxiāng gōngjí duìfāng quēdiǎn suǒyǒu tiánmì dōu suí fēng ér qù

ránhòu kāishǐ cóng cuòjué hé wùjiě zhōng qīngxǐng jīngyà zìjǐ wèihé rúcǐ bù cōngmíng

wèile àiqíng bùguǎn yīqiè bùgù fùmǔ péngyǒu jiěmèi xiōngdì kāishǐ gǎndào hòuhuǐ bùyǐ

ránhòu kāishǐ gǎndào píbèi chénmèn qìchuǎn xīnjì yátòng tóutòng mèngyì

ránhòu shì jīngshén bùjì tóngkǒng fàngdà píqì bàozào sìzhī mábì zhōngyú shòu bùliǎo yào fēn lí

suīrán jiéguǒ pō lìng rén shāngxīn liǎojiě zhīhòu yě méishénme liǎobùqǐ

àiqíng zhōngjiù shì wò bù zhù de yún zhǐshì wǒ xiǎng yào gàosù nǐ

ó……

zài wǒ luòmò de suìyuè lǐ nǐ de wēnróu jiětuō wǒ de gūjì

dài gěi wǒ shēn shēn de kuángxǐ rúcǐ chàndòngzhe wǒ de xīnlíng

qīng qīng sùshuō ài nǐ ài nǐ ài nǐ ài nǐ bùguǎn shì hēiyè huò shì límíng

bùguǎn shì mèng zhōng huò shì qīngxǐng shēn shēn ài nǐ

wǒ yào duì nǐ shuō ài nǐ ài nǐ ài nǐ ài nǐ bùguǎn shì hēiyè huò shì límíng

bùguǎn shì mèng zhōng huò shì qīngxǐng shēn shēn ài nǐ

duōme xìngfú ràng wǒ yùjiàn nǐ wū……

戀愛症候群/ Syndromes And A Century
phiên bản 3/3
Đóng góp: qquangk10

词/曲:黄舒骏
关于恋爱症候群的发生原因 至今仍然是最大的一个谜
不管性别年龄职业体重学历长相和血型 没有一个人可以免疫
有些专家学者研究后相信 恋爱是内分泌失调所引起
却有别人认为恋爱属于滤过性病毒 象感冒无药可救但会自动痊愈
不管你同不同意 自古到今许多例子证明
恋爱不但是一种病态 它还可能是一种变态
一般发病后的初期反应 会开始改变一些生活习性
洗澡洗得特别干净 刷牙刷得特别用力 半夜突然爬起来弹钢琴
有人每天站在阳台对路人傻笑 有人突然疯疯癫癫 突然很安静
有人一脸痴呆 对着镜子咬着指甲打喷嚏 有人对小狗骂三字经
女人突然改变发型 男人开始每天练着哑铃
食欲不振歇斯底里四肢萎缩神经过敏发抖抽筋都出现在这时期
随着病情越来越变本加厉 人会变得格外敏感勇敢和恶心
写的说的唱的都象天才诗人一般才华洋溢 越肉麻越觉得有趣
有人恋爱之后每天躲在厕所哭泣 有人开记者会宣布恋爱的消息
有人总是喜欢两个人躲在黑漆漆的地方 象做了不可告人的事情
每天忙着找人算命 挖空心思改变自己 配合对方的习性
把每天都当作纪念日 把自己当作纪念品
每天漫无目的腻在一起 言不及义也觉得好有趣
走着坐着躺着趴着都形影不离 象是两人三脚又象连体婴
心里想的只有爱你爱你爱你爱你 也不管家里米缸有没有米
也不管路上有人示威抗议 只管爱你
心里想的只有爱你爱你爱你爱你 也不管海峡两岸统一问题
也不管伊索匹亚多少难民 只管爱你
经过一段轰轰烈烈热恋时期 不久就会开始渐渐痊愈
两人开始互相厌倦 互相攻击对方缺点 所有甜蜜都随风而去
然后开始从错觉和误解中清醒 惊讶自己为何如此不聪明
为了爱情不管一切 不顾父母朋友姐妹兄弟 开始感到后悔不已
然后开始感到疲惫沉闷气喘心悸牙痛头痛梦呓
然后是精神不济瞳孔放大脾气暴躁四肢麻痹 终于受不了要分离
虽然结果颇令人伤心 了解之后也没什么了不起
爱情终究是握不住的云 只是我想要告诉你
哦……
在我落寞的岁月里 你的温柔解脱我的孤寂
带给我深深的狂喜 如此颤动着我的心灵
轻轻诉说爱你爱你爱你爱你 不管是黑夜或是黎明
不管是梦中或是清醒 深深爱你
我要对你说爱你爱你爱你爱你 不管是黑夜或是黎明
不管是梦中或是清醒 深深爱你
多么幸福 让我遇见你 呜……

Vui lòng gửi file .LRC (karaoke lyrics) của bài hát này cho chúng tôi.

Chọn file Gửi
Hùynh Thư Tuấn

Tên tiếng hoa: 黃舒駿 Nhóm máu: O Chiều cao" 170cm Cân nặng: 65kg Chòm sao: Capricorn Thành viên gia đình: cha, mẹ, hai người chị Hoạt động giải trí yêu thích: ăn, ngủ, chạy, golf Thực phẩm ưa thích: kẹo trái cây, thức ăn Nhật Mùa yêu thích: mùa thu Màu sắc ưa thích: Màu đen Xem toàn bộ

Tên tiếng hoa: 黃舒駿 Nhóm máu: O Chiều cao" 170cm Cân nặng: 65kg Chòm sao: Capricorn Thành viên gia đình: cha, mẹ, hai người chị Hoạt động giải trí yêu thích: ăn, ngủ, chạy, golf Thực phẩm ưa thích: kẹo trái cây, thức ăn Nhật Mùa yêu thích: mùa thu Màu sắc ưa thích: Màu đen

Rút gọn

Bình luận ()

avatar

Xem thêm

Tiếp theo

  Gợi Ý

  Autoplay iTự động chuyển sang video được gợi ý khi kết thúc video đang nghe. (Yêu cầu player ở chế độ không lặp)

  Đăng nhập

  Liên kết với tài khoản Zalo

  Zing MP3

  Chào

  Zing MP3 vô cùng xin lỗi bạn vì sự cố đăng nhập xảy ra cách đây vài ngày đã ảnh hưởng đến trải nghiệm nghe nhạc của bạn trên website Zing MP3.

  Hiện sự cố đã được khắc phục và bạn đã có thể sử dụng Zing MP3 bình thường.

  Nhân đây, chúng tôi xin gửi tặng bạn 1 tháng Zing MP3 VIP và chúc bạn một ngày vui vẻ!

  Mọi góp ý và thắc mắc, vui lòng liên hệ tại đây!

  Kiểm tra thời hạn Zing MP3 VIP tại:

  mymusic

  Đóng

  Zing MP3

  Độ nét chuẩn 360p

  Độ nét chuẩn 480p

  Độ nét cao 720p

  Độ nét cao 1080p

  Tiêu chuẩn 128 kbps

  Chất lượng cao 320 kbps

  Chất lượng CD Lossless

  ZingMp3 download
  NỘI DUNG BẢN QUYỀN
  Theo yêu cầu của đơn vị sở hữu bản quyền, bạn cần
  Tài khoản VIP để tải nội dung này
  ZingMp3 download
  NỘI DUNG BẢN QUYỀN
  Theo yêu cầu của đơn vị sở hữu bản quyền, bạn cần
  Tài khoản VIP để tải nội dung này
  download
  DÀNH CHO TÀI KHOẢN VIP
  Bạn hãy nâng cấp tài khoản VIP để sử dụng
  tính năng này.
  ZingMp3 download
  DÀNH CHO TÀI KHOẢN VIP
  Bạn hãy đăng nhập tài khoản VIP để sử dụng
  tính năng này.
  BẠN MUỐN RỜI ĐI?
  Nếu rời khỏi trang, yêu cầu tải bài hát của bạn sẽ bị hủy
  Bạn có chắc chắn muốn rời khỏi trang?
  Danh sách download
  • ZingMP3 download
   1%
   Đang nén
  Bạn đã vượt mức giới hạn download một ngày. Vui lòng trở lại vào ngày mai.
  Zalo