是你 / Là Em

-

TFBoys

Thể loại:
Thích 0
Tải về Phản hồi Chia sẻ Nghe audio Nghe audio

lượt xem - Được tổng hợp dựa trên số liệu lượt xem MV của người dùng trên cả desktop, mobile và smart TV.

Phản hồi cho bài hát này (Report this song)

Vui lòng chọn cụ thể các mục bên dưới để thông báo cho Zing MP3 biết vấn dề bạn gặp phải đối với bài hát này.
Để thông báo vi phạm bản quyền, vui lòng click vào đây (To file a copyright infringement notification, please click here)

Gửi

Thêm vào playlist

 • Bài hát yêu thích

  bài Thêm
 • Bài hát yêu thích

  bài Thêm
Zing MP3

Bài hát này không tải được vì lý do bản quyền

Bạn có thể tải trực tiếp bài hát này về thiết bị bằng cách dùng ứng dụng Zing MP3 để quét mã QR này.

Zing MP3

Trải nghiệm chất lượng âm thanh tương tự nghe CD gốc với tài khoản Zing MP3 VIP.

是你 / Là Em
phiên bản 1/4
Đóng góp:

Kǎi: Yīzhí xiāngxìnzhe
zài shìjiè mǒu gè jiǎoluò
huì yǒu zhuān shǔyú wǒ de xiǎo xiǎoyǔzhòu
hé: Shì nǐ shì nǐ yīdìng shì nǐ
shì nǐ shì nǐ zhēn de shì nǐ
shì nǐ shì nǐ rúguǒ shì nǐ
ràng wǒ kàn dào ràng wǒ yù dào nǐ
xǐ: Xiàng zhǐ huì zìzhuǎn de xiǎo xīngqiú
yǒushí kuài yǒushí màn man de piāoliú piāoliú
yǐwéi gūdú shì wéiyī shàncháng de jiézòu
yuán: Yīgè rén zài yínhé lǐ yóuwánguò
yīgè rén gēn liúxīngmen nìxíngguò píngxíngguò
shì hěn kuàilè dàn yòu xiàng shǎo diǎn shénme
kǎi: Ài kū de méiguī yě yùjiànle
ài xiào de húlí yě xièhòule
què méiyǒu tíng xiàguò yīzhí zài wǎng qián zǒu
xīntiào xiàng tīng dàole hézòu Oh
yuán: Shéi yě zài zuò yīgè kàn lái shǎ shǎ de mèng
shéi de xīnshì yěshì wéiwéi suān de wéiwéi suān de
shéi yě zài xúnzhǎo mǒu gè xiǎo xiǎo de yǔzhòu
xǐ: Shéi yě huì zài zhège shìjiè yǒuxiē shīzhòng
shéi de húsīluànxiǎng yě méi rén dǒng yě méi rén dǒng
shéi cái huì shì wǒ xiǎng shǒuhù de xiǎoyǔzhòu
hé: Shì nǐ shì nǐ yīdìng shì nǐ
shì nǐ shì nǐ zhēn de shì nǐ
shì nǐ shì nǐ rúguǒ shì nǐ
ràng wǒ kàn dào ràng wǒ yù dào nǐ
xǐ: Tāmen shuō de xīndòng dàodǐ shì shénme
tāmen shuō de xīntòng nà yòu shì shénme
Love Love shénme shì Love Love
yuán: Tāmen shuō de xīn suì shì shénme
kǎi: Wǒ hái méiyǒu nòng dǒng

yuán: Tāmen shuō xīn huā shì shénme
kǎi: Wǒ yě bùshì tài míngbái
wǒ cāi shì bùshì yǒuxiē xīnshì
huì shèngkāi dé hěn tòngkuài hé jīngcǎi
xǐ: Chénshuì de wāndòu yě yùjiànle
shǎnshǎn bōlí xié yě xièhòule
yuán: Què méiyǒu tíng xiàguò yīzhí zài wǎng qián zǒu
xiàng shì zhīdào yǒu shéi děng wǒ Oh
kǎi: Shéi yě zài zuò yīgè kàn lái shǎ shǎ de mèng
shéi de xīnshì yěshì wéiwéi suān de wéiwéi suān de
shéi yě zài xúnzhǎo mǒu gè xiǎo xiǎo de yǔzhòu
yuán: Shéi yě huì zài zhège shìjiè yǒuxiē shīzhòng
shéi de húsīluànxiǎng yě méi rén dǒng yě méi rén dǒng
shéi cái huì shì wǒ xiǎng shǒuhù de xiǎoyǔzhòu
hé:Wow baby Wow baby
xǐ: Nǐ hái zài nǎlǐ piāoliú zài nǎge lùkǒu
wǒ tīng de zhè yī shǒu gē nǐ yǒu méiyǒu tīngguò
hé:Wow baby Wow baby
kǎi: Dāng wǒ nǔlì zài tiānkōng shèngkāi yī chǎng měilì de yānhuǒ
nǐ de yǎn lǐ huì bù huì yǒu huāhuǒ zài shǎnshuò
xǐ: Shéi yě zài zuò yīgè kàn lái shǎ shǎ de mèng
yuán: Shéi de xīnshì yěshì wéiwéi suān de
kǎi: Shéi yě zài xúnzhǎo mǒu gè xiǎo xiǎo de yǔzhòu
hé: Shéi yě huì zài zhège shìjiè yǒuxiē shīzhòng
shéi de húsīluànxiǎng yě méi rén dǒng yě méi rén dǒng
shéi cái huì shì wǒ xiǎng shǒuhù de xiǎoyǔzhòu
shì nǐ shì nǐ yīdìng shì nǐ
shì nǐ shì nǐ zhēn de shì nǐ
shì nǐ shì nǐ rúguǒ shì nǐ
ràng wǒ kàn dào ràng wǒ yù dào nǐ

是你 / Là Em
phiên bản 2/4
Đóng góp: yoonalovechau-zi

shì nǐ shì nǐ yī dìng shì nǐ
shì nǐ shì nǐ zhēn de shì nǐ
shì nǐ shì nǐ rú guǒ shì nǐ
ràng wǒ kàn dào ràng wǒ yù dào nǐ

xiàng zhǐ huì zìzhuǎn de xiǎo xīngqiú
yǒu shí kuài yǒu shí màn man de piāoliú piāoliú
yǐwéi gūdú shì wéiyī shàncháng de jiézòu
yīgèrén zài yínhé lǐ yóuwánguò
yīgèrén gēn liúxīngmen nìxíngguò píngxíngguò
shì hěn kuàilè dàn yòu xiàng shǎo diǎn shénme
ài kū de méiguī yě yùjiànle
ài xiào de húlí yě xièhòule
què méiyǒu tíng xiàguò yīzhí zài wǎng qián zǒu
xīntiào xiàng tīngdàole hézòu Oh

shuí yě zài zuò yīgè kàn lái shǎ shǎ de mèng
shuí de xīnshì yěshì wéiwéi suān de wéiwéi suān de
shuí yě zài xúnzhǎo mǒu gè xiǎo xiǎo de yǔzhòu
shuí yě huì zài zhège shìjiè yǒuxiē shīzhòng
shuí de húsīluànxiǎng yě méi rén dǒng yě méi rén dǒng
shuí cái huì shì wǒ xiǎng shǒuhù de xiǎoyǔzhòu

shì nǐ shì nǐ yīdìng shì nǐ
shì nǐ shì nǐ zhēn de shì nǐ
shì nǐ shì nǐ rúguǒ shì nǐ
ràng wǒ kàn dào ràng wǒ yù dào nǐ

tāmen shuō de xīndòng dàodǐ shì shénme
tāmen shuō de xīntòng nà yòu shì shénme
Love Love shénme shì Love Love
tāmen shuō de xīn suì shì shénme
wǒ hái méiyǒu nòng dǒng
gèng duō gèng xiángjìn gēcí zài
tāmen shuō xīn huā shì shénme
wǒ yě bùshì tài míngbái
wǒ cāi shì bùshì yǒuxiē xīnshì
huì shèngkāi dé hěn tòngkuài hé jīngcǎi
chénshuì de wāndòu yě yùjiànle
shǎnshǎn bōlí xié yě xièhòule
què méiyǒu tíng xiàguò yīzhí zài wǎng qián zǒu
xiàng shì zhīdào yǒu shuí děng wǒ Oh

shuí yě zài zuò yīgè kàn lái shǎ shǎ de mèng
shuí de xīnshì yěshì wéiwéi suān de wéiwéi suān de
shuí yě zài xúnzhǎo mǒu gè xiǎo xiǎo de yǔzhòu
shuí yě huì zài zhège shìjiè yǒuxiē shīzhòng
shuí de húsīluànxiǎng yě méi rén dǒng yě méi rén dǒng
shuí cái huì shì wǒ xiǎng shǒuhù de xiǎo yǔ zhòu
Wow baby Wow baby
nǐ hái zài nǎlǐ piāoliú zài nǎge lùkǒu
wǒ tīng de zhè yī shǒu gē nǐ yǒu méiyǒu tīngguò
Wow baby Wow baby
dāng wǒ nǔlì zài tiānkōng shèngkāi yīchǎng měilì de yānhuǒ
nǐ de yǎn lǐ huì bù huì yǒu huāhuǒ zài shǎnshuò

shuí yě zài zuò yīgè kàn lái shǎ shǎ de mèng
shuí de xīnshì yěshì wéiwéi suān de
shuí yě zài xúnzhǎo mǒu gè xiǎo xiǎo de yǔzhòu
shuí yě huì zài zhège shìjiè yǒuxiē shīzhòng
shuí de húsīluànxiǎng yě méi rén dǒng yě méi rén dǒng
shuí cái huì shì wǒ xiǎng shǒuhù de xiǎoyǔzhòu

shì nǐ shì nǐ yīdìng shì nǐ
shì nǐ shì nǐ zhēn de shì nǐ
shì nǐ shì nǐ rúguǒ shì nǐ
ràng wǒ kàn dào ràng wǒ yù dào nǐ

是你 / Là Em
phiên bản 3/4
Đóng góp:

Bài hát: Là Em (It's You) Shì nǐ shì nǐ yī dìng shì nǐ shì nǐ shì nǐ zhēn de shì nǐ shì nǐ shì nǐ rú guǒ shì nǐ ràng wǒ kàn dào ràng wǒ yù dào nǐ xiàng zhǐ huì zìzhuǎn de xiǎo xīngqiú yǒu shí kuài yǒu shí màn man de piāoliú piāoliú yǐwéi gūdú shì wéiyī shàncháng de jiézòu yīgèrén zài yínhé lǐ yóuwánguò yīgèrén gēn liúxīngmen nìxíngguò píngxíngguò shì hěn kuàilè dàn yòu xiàng shǎo diǎn shénme ài kū de méiguī yě yùjiànle ài xiào de húlí yě xièhòule què méiyǒu tíng xiàguò yīzhí zài wǎng qián zǒu xīntiào xiàng tīngdàole hézòu Oh shuí yě zài zuò yīgè kàn lái shǎ shǎ de mèng shuí de xīnshì yěshì wéiwéi suān de wéiwéi suān de shuí yě zài xúnzhǎo mǒu gè xiǎo xiǎo de yǔzhòu shuí yě huì zài zhège shìjiè yǒuxiē shīzhòng shuí de húsīluànxiǎng yě méi rén dǒng yě méi rén dǒng shuí cái huì shì wǒ xiǎng shǒuhù de xiǎoyǔzhòu shì nǐ shì nǐ yīdìng shì nǐ shì nǐ shì nǐ zhēn de shì nǐ shì nǐ shì nǐ rúguǒ shì nǐ ràng wǒ kàn dào ràng wǒ yù dào nǐ tāmen shuō de xīndòng dàodǐ shì shénme tāmen shuō de xīntòng nà yòu shì shénme Love Love shénme shì Love Love tāmen shuō de xīn suì shì shénme wǒ hái méiyǒu nòng dǒng gèng duō gèng xiángjìn gēcí zài tāmen shuō xīn huā shì shénme wǒ yě bùshì tài míngbái wǒ cāi shì bùshì yǒuxiē xīnshì huì shèngkāi dé hěn tòngkuài hé jīngcǎi chénshuì de wāndòu yě yùjiànle shǎnshǎn bōlí xié yě xièhòule què méiyǒu tíng xiàguò yīzhí zài wǎng qián zǒu xiàng shì zhīdào yǒu shuí děng wǒ Oh shuí yě zài zuò yīgè kàn lái shǎ shǎ de mèng shuí de xīnshì yěshì wéiwéi suān de wéiwéi suān de shuí yě zài xúnzhǎo mǒu gè xiǎo xiǎo de yǔzhòu shuí yě huì zài zhège shìjiè yǒuxiē shīzhòng shuí de húsīluànxiǎng yě méi rén dǒng yě méi rén dǒng shuí cái huì shì wǒ xiǎng shǒuhù de xiǎo yǔ zhòu Wow baby Wow baby nǐ hái zài nǎlǐ piāoliú zài nǎge lùkǒu wǒ tīng de zhè yī shǒu gē nǐ yǒu méiyǒu tīngguò Wow baby Wow baby dāng wǒ nǔlì zài tiānkōng shèngkāi yīchǎng měilì de yānhuǒ nǐ de yǎn lǐ huì bù huì yǒu huāhuǒ zài shǎnshuò shuí yě zài zuò yīgè kàn lái shǎ shǎ de mèng shuí de xīnshì yěshì wéiwéi suān de shuí yě zài xúnzhǎo mǒu gè xiǎo xiǎo de yǔzhòu shuí yě huì zài zhège shìjiè yǒuxiē shīzhòng shuí de húsīluànxiǎng yě méi rén dǒng yě méi rén dǒng shuí cái huì shì wǒ xiǎng shǒuhù de xiǎoyǔzhòu shì nǐ shì nǐ yīdìng shì nǐ shì nǐ shì nǐ zhēn de shì nǐ shì nǐ shì nǐ rúguǒ shì nǐ ràng wǒ kàn dào ràng wǒ yù dào nǐ

是你 / Là Em
phiên bản 4/4
Đóng góp: User.UE8AWBB6

KARRY:( Tôi vẫn luôn tin rằng
Ở 1 góc nào đó trên thế giới này
Sé có 1 vũ trụ nho nhỏ thuộc về riêng tôi)

Là em, chắc chắn là em
Là em, là em, thật sự là em
Là em, là em, nếu như là em
Hãy để tôi được nhìn thấy, để tôi gặp được em

JACKSON: Giống như 1 hành tinh chỉ biết tự xoay tròn
Lúc nhanh, lúc chậm mà phiêu bạt
Cứ ngỡ rằng cô độc là nhịp điệu sở trường duy nhất của bản thân

ROY: Một người từng dạo chơi trong ngân hà
Một người từng đi ngược, từng đồng hành cùng sao băng
Tuy rằng vui vẻ nhưng vẫn luôn cảm thấy thiếu sót

KARRY: Bông hoa hồng yêu khóc tôi đã từng gặp qua
Chú hồ ly hay cười tôi cững đã bắt gặp
Nhưng tôi chưa từng dừng lại mà luôn tiến về phía trước
Trái tim tôi đập từng nhịp như nghe thấy bản hợp tấu Oh

ROY: Ai cũng có những giấc mơ ngốc nghếch
Những nỗi buồn phiền có chút cay lòng
(Có chút cay lòng)
Và ai cũng đang đi tìm 1 vũ trụ nho nhỏ nào đó

JACKSON;Trên thế giới này ai cũng có những lúc mất thăng bằng
Và những suy nghĩ viễn vông của họ chẳng có người hiểu
( Chẳng có ai hiểu)
Ai mới có thể là vũ trụ nhỏ mà tôi luôn muốn bảo vệ

TFBoys:Là em, chắc chắn là em
Là em, là em, thật sự là em
Là em, là em, nếu như là em
Hãy để tôi được nhìn thấy, để tôi gặp được em

JACKSON: Rung động mà mọi người hay nhắc tới là gì
Đau lòng mà mọi người hay nói là gì
LOVE LOVE, LOVE LOVE là gì?

ROY: Trái tim bị tổn thương là gì
(KARRY: Tôi vẫn chưa hiểu được)
Và còn tâm trạng là thứ gì nữa
KARRY: Tôi cũng không rõ ràng tôi chỉ đoán
Có phải có những chuyện
Sẽ bùng nổ thật rực rỡ và vui vẻ phải

ROY: Hạt đậu đang ngủ say, tôi đã thấy qua rồi
Chiếc giày thủy tinh lấp lánh, tôi cũng đã từng chiêm ngưỡng
Nhưng tôi chưa từng dừng lại mà luôn tiến về phía trước
Giống như tôi biết có người đang đợi tôi Oh

KARRY: Ai cũng có những giấc mơ ngốc nghếch
Những nỗi buồn phiền cũng có chút cay lòng
(Có chút cay lòng)
Và ai cũng đang đi tìm 1 vũ trụ nho nhỏ nào đó

ROY: Trên thế giới này ai cũng có những lúc mất thăng bằng
Và những suy nghĩ mông lung chẳng có người hiểu
( Chẳng có ai hiểu )
Ai mới có thể là vũ trụ nhỏ mà tôi vẫn luôn muốn tìm kiếm
Wow Baybe
Wow baybe

JACKSON: Em vẫn còn đang chu du ở đâu
Hay ở trên con đường nào
Bài hát mà tôi đang nghe
Em đã từng nghe qua hay chưa
Wow baybe
Wow baybe

KARRY: Khi tôi cố gắng tổ chức 1 buổi pháo hoa rực rỡ
Trên bầu trời cao
Trong mắt em sẽ có ánh sáng của pháo hoa đang nhảy múa chứ

JACKSON: Ai cũng có những giấc mơ ngốc nghếch
ROY: Những nỗi buồn phiền có chút cay lòng
KARRY: Và ai cũng đang đi tìm 1 vũ trụ nho nhỏ nào đó

TFBOYS: Trên thế giới này ai cũng có những lúc mất thăng bằng
Và những suy nghĩ mông lung của họ chẳng có người hiểu
( Chẳng có ai hiểu)
Ai mới có thể là vũ trụ nhỏ mà tôi vẫn luôn muốn bảo vệ

Là em, chắc chắn là em
Là em, là em, thật sự là em
Là em, là em, nếu như là em
Hãy để tôi được nhìn thấy, để tôi gặp được em

Vui lòng gửi file .LRC (karaoke lyrics) của bài hát này cho chúng tôi.

Chọn file Gửi
TFBoys

Vương Tuấn Khải http://www.weibo.com/tfwangjunkai Tên tiếng Anh: Karry Tên thường gọi: Tiểu Khải, Khải Khải, Khải gia, Khải bảo, Tuấn Khải Ngày sinh: 21/09/1999 Quê quán: Trùng Khánh Tên FC: Cua nhỏ (Tiểu bàng giải) Chiều cao: 1m73 (đang phát triển) Cân nặng: 51kg Cung hoàng đạo: Xử Nữ Nhóm máu: O Vị trí:... Xem toàn bộ

Vương Tuấn Khải http://www.weibo.com/tfwangjunkai Tên tiếng Anh: Karry Tên thường gọi: Tiểu Khải, Khải Khải, Khải gia, Khải bảo, Tuấn Khải Ngày sinh: 21/09/1999 Quê quán: Trùng Khánh Tên FC: Cua nhỏ (Tiểu bàng giải) Chiều cao: 1m73 (đang phát triển) Cân nặng: 51kg Cung hoàng đạo: Xử Nữ Nhóm máu: O Vị trí: Trưởng nhóm, gương mặt, hát chính Sở trường: Hát Ưu điểm: Thành tích tốt, ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Sở thích: Đá bóng Đồ ăn yêu thích: Hamburger Đồ ăn không thích: Cơm Màu sắc yêu thích: Xanh lam, chanh, tro Môn học yêu thích: Số học Môn học không thích: Thể dục Mùa yêu thích: Mùa hè Mùa không thích: Mùa đông Con vật yêu thích: Gấu trúc Nhân vật lịch sử yêu thích: Quan Vũ Đất nước muốn đi: Trung Quốc Ngôi sao yêu thích: Châu Kiệt Luân, RTA, Thượng Văn Tiệp, Phạm Vỹ Kỳ Bài hát yêu thích: Thiên địa nhất đấu, Hồng trần khách sạn Movie yêu thích: Thanh phong hiệp Bộ sách yêu thích: Tam Quốc Diễn Nghĩa Truyện tranh yêu thích: Bạo tiếu hiệu viên, Hoàng tử Tennis, Naruto, Vua hải tặc Địa điểm yêu thích: Nhà Sợ: Rắn Việc ngày thường thích làm lúc nghỉ ngơi: Chơi điện tử, ngủ Bạn thân: Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỳ, Lưu Nhất Lâm, Lưu Chí Hồng, La Đình Tín, Nghê Tử Ngư, Vương Dịch Phong Đẳng Vương Nguyên (Wang Yuan – 王源) http://www.weibo.com/tfwangyuan Tên tiếng Anh: Roy Tên thường gọi: Nguyên Nguyên, Nhị Nguyên, Vương Đại Nguyên, Nguyên Tử (Khải gọi) Ngày sinh: 8/11/2000 Quê quán: Trùng Khánh Tên FC: Bánh trôi (Thang Viên) Chiều cao: 1m67 (đang phát triển) Cân nặng: 45kg Cung hoàng đạo: Thiên Yết Vị trí: Hình tượng đáng yêu, hát chính Sở trường: Thích cười, Thích hát Ưu điểm: Hoạt bát, đáng yêu, có tài ăn nói, dễ xấu hổ Sở thích: Hát Đồ ăn yêu thích: Đồ ăn vặt Đồ ăn không thích: Mướp đắng Màu sắc yêu thích: Xanh lục Môn học yêu thích: Ngữ văn Môn học không thích: Số học Mùa yêu thích: Mùa xuân Mùa không thích: Mùa đông Con vật yêu thích: Chó Nhân vật lịch sử yêu thích: Lôi Phong Đất nước muốn đi: Nhật Bản Ngôi sao yêu thích: Châu Kiệt Luân, JJ Lâm Tuấn Kiệt, Justin Bieber Bài hát yêu thích: Các bài hát của Châu Kiệt Luân và JJ Bộ sách yêu thích: Truyện tranh Truyện tranh yêu thích: Rất nhiều ~~~ Địa điểm yêu thích: Trùng Khánh Sợ: Ma Việc ngày thường thích làm lúc nghỉ ngơi: Ngủ, chơi bóng rổ Bạn thân: Vương Tuấn Khải, Dịch Dương Thiên Tỳ, Tạ Minh Hạo, Thanh Đức Văn, Cao Tuấn Kiệt, Lưu Nhất Lâm, Lưu Chí Hồng, Nghê Tử Ngư, Vương Dịch Phong Đẳng Name: Dịch Dương Thiên Tỳ (易烊千玺) Tên tiếng anh: Jackson Sinh nhật: 28/11/2000 Chòm sao: Nhân Mã Vai trò: dancer chính Link weibo: http://weibo.com/p/ 1005053623353053 Ưu điểm: nhảy Sở thích: Dancing chơi trò chơi điện thoại di động khả năng nổi bật: khiêu vũ Latin, Vũ đạo Trung Quốc, múa hiện đại, múa dân gian, hip-hop, tap dance, múa Mông Cổ, mô hình, phép thuật, thư pháp, Hulusi, taekwondo, trống Câu lạc bộ: Zaha Club Ngôn ngữ: Trung Quốc Nơi sinh: Hồ Nam Hiện đang sống ở: Bắc Kinh Món ăn yêu thích: Wonton Soup (ravioli), kẹo Thần tượng: ngay Zhilong Màu sắc yêu thích: màu cam đỏ Người hâm mộ Tên: hạc giấy Thành viên nhóm nhạc: TFBOYS Tác phẩm âm nhạc: "Magic Castle" ,"trái tim", "tình yêu bắt đầu", "giấc mơ buồm", "giấc mơ nhà chọc trời

Rút gọn

Bình luận ()

avatar

Xem thêm

Gợi Ý

Autoplay iTự động chuyển sang video được gợi ý khi kết thúc video đang nghe. (Yêu cầu player ở chế độ không lặp)

Đăng nhập

Liên kết với tài khoản Zalo

Zing MP3

Chào

Zing MP3 vô cùng xin lỗi bạn vì sự cố đăng nhập xảy ra cách đây vài ngày đã ảnh hưởng đến trải nghiệm nghe nhạc của bạn trên website Zing MP3.

Hiện sự cố đã được khắc phục và bạn đã có thể sử dụng Zing MP3 bình thường.

Nhân đây, chúng tôi xin gửi tặng bạn 1 tháng Zing MP3 VIP và chúc bạn một ngày vui vẻ!

Mọi góp ý và thắc mắc, vui lòng liên hệ tại đây!

Kiểm tra thời hạn Zing MP3 VIP tại:

mymusic

Đóng

Zing MP3

Độ nét chuẩn 360p

Độ nét chuẩn 480p

Độ nét cao 720p

Độ nét cao 1080p

Tiêu chuẩn 128 kbps

Chất lượng cao 320 kbps

Chất lượng CD Lossless

ZingMp3 download
NỘI DUNG BẢN QUYỀN
Theo yêu cầu của đơn vị sở hữu bản quyền, bạn cần
Tài khoản VIP để tải nội dung này
ZingMp3 download
NỘI DUNG BẢN QUYỀN
Theo yêu cầu của đơn vị sở hữu bản quyền, bạn cần
Tài khoản VIP để tải nội dung này
download
DÀNH CHO TÀI KHOẢN VIP
Bạn hãy nâng cấp tài khoản VIP để sử dụng
tính năng này.
ZingMp3 download
DÀNH CHO TÀI KHOẢN VIP
Bạn hãy đăng nhập tài khoản VIP để sử dụng
tính năng này.
BẠN MUỐN RỜI ĐI?
Nếu rời khỏi trang, yêu cầu tải bài hát của bạn sẽ bị hủy
Bạn có chắc chắn muốn rời khỏi trang?
Danh sách download
 • ZingMP3 download
  1%
  Đang nén
Bạn đã vượt mức giới hạn download một ngày. Vui lòng trở lại vào ngày mai.
Zalo