Zing MP3

Developer

Hỗ trợ việc sử dụng API, chèn nội dung từ Zing MP3

Zing MP3 APIs là APIs (Application Programing Interfaces) cung cấp các chức năng dựa trên nền tảng website âm nhạc trực tuyến Zing MP3. Zing MP3 APIs cho phép người dùng sử dụng các nguồn tài nguyên dữ liệu khổng lỗ Zing MP3 để phát triển các ứng dụng giải trị trên di động. Các bài hát được Zing MP3 APIs cung cấp là các bài hát chất lượng cao trên Zing MP3 và được chứng nhận bản quyền từ Trung Tâm Bảo Vệ Quyền Tác Giả Âm Nhạc Việt Nam VCP MC.

API

Giới thiệu và miêu tả APIs của Zing MP3
Đăng ký xin cấp quyền sử dụng APIs

Đăng ký
PLAYER, EMBED

Quy định và miêu tả các kích thước player, widget.
Hướng dẫn chèn (embed) player, widget lên các website khác.

QUY ĐỊNH SỬ DỤNG

Các điều khoản quy định về việc sử dụng API của Zing MP3. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc sản phẩm, ứng dụng của bạn bị khóa hoặc bị khiếu nại bởi bên thứ ba do vi phạm các điều khoản đã ghi.

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN

Tài liệu mô tả chi tiết và hướng dẫn cụ thể về việc sử dụng APIs của Zing MP3 để xây dựng ứng dụng.