Bản quyềnQuy trình báo cáo vi phạm bản quyền

Nếu bạn tin rằng bất kỳ Nội dung, tài liệu, hoặc các tài liệu khác được phát hành thông qua Dịch vụ Zing MP3, bao gồm cả một liên kết vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bạn, vui lòng thông báo cho chúng tôi về việc vi phạm bản quyền theo quy trình cụ thể được quy định dưới đây.

Chúng tôi sẽ xử lý từng thông báo vi phạm bản quyền mà chúng tôi nhận được và xử lý theo quy định của Điều khoản sử dụng của Zing MP3 và quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ. Một tuyên bố thông báo vi phạm bản quyền phải được gửi đến phòng bản quyền của Zing MP3 tại địa chỉ:

Bộ phận Zing MP3 - Công ty Cổ phần VNG
Z06 Đường số 13, phường Tân Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (84.8) 3962 3888
Fax: (84.8) 3962 4666
E-mail: copyright@mp3.zing.vn
Người nhận: Bộ Phận Zing MP3.


BÁO CÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN

THÔNG TIN CÁ NHÂNBÁO CÁO VI PHẠM BẢN QUYỀN


Bạn tuyên bố rằng bạn tin tưởng việc sử dụng nội dung đó là không được phép của chủ sở hữu quyền tác giả, đại lý độc quyền hoặc pháp luật

Bạn tuyên bố rằng các thông tin trong thông báo của bạn là chính xác và bạn chấp nhận hình phạt về tội khai man mà bạn được ủy quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu bản quyền.