Sản phẩm, phiên bản

Trong quá trình hoạt động Zing MP3 đã tiến hành 3 đợt nâng cấp lớn:

  • Zing MP3 phiên bản 2 được phát hành vào tháng 10/2009
  • Zing MP3 phiên bản 3 được phát hành vào đúng dịp lễ Tình Nhân - Valentine 14/02/2011
  • Zing MP3 phiên bản 4 được phát hành vào mừng năm mới 2015

Xem thêm giao diện phiên bản mobile, tablet và TV ở đây